26. 1. 2016

Trh kancelárskych priestorov za 4. kvartál 2015

Trh kancelárskych priestorov za 4. kvartál 2015

Bratislava Research Forum si dovoľuje zverejniťúdaje o trhu kancelárskych priestorov za 4. kvartál 2015. Členovia tohto fóra – Cushman & Wakefield,CBRE, Colliers International a JLL zdieľajú informácie, ktoré nie sú dôverné s cieľom poskytnúť klientom a verejnosti konzistentné, správne a transparentné dáta o trhu kancelárskych priestorov v Bratislave.

Trh kancelárskych priestorov v Bratislave rozdeľuje Bratislava Research Forum (BRF) na nasledujúce časti: centrum mesta, vnútorná a okrajová časť Bratislavy. Dáta uvádzané nižšie sú rozdeľované aj podľa okresov Bratislavy.

Ponuka kancelárskych priestorov – celkový objem kancelárskych priestorov (Office Supply/Stock)

Ku koncu štvrtého kvartálu 2015 dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov (Office Stock) v Bratislave približne 1,54 milióna m². Takmer 58% z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A a viac ako 42% kancelárske priestory v štandarde B.

Vo štvrtom kvartáli 2015 pribudla do celkovej ponuky moderných kancelárskych priestorov nová kancelárska budova. Dokončená bola prvá fáza projektu Twin City blok A, ktorý je situovaný na okraji centra mesta. Projekt priniesol 16 000 m2 administratívnych plôch. Momentálne je vo výstavbe niekoľko ďalších budov.

Zelené budovy

V rámci celkovej ponuky kancelárskych priestorov má 21 budov (v celkovej výmere približne 250 000 m2 alebo 16,1 % z celkového objemu) certifikát zelenej budovy / trvalo udržateľnej budovy – buď certifikáciu LEED alebo BREEAM.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (Office Take-up)

Transakcie, ktoré boli uzatvorené počas 4. kvartálu 2015, dosiahli výmeru 79 377 m², čo v porovnaní s minulým kvartálom predstavuje nárast o približne 27% a rovnako nárast v porovnaní s rovnakým kvartálom minulého roka a to o takmer 71%. Nové nájmy v tomto kvartáli predstavovali 68% všetkých transakcií a zvyšné transakcie (32%) predstavovali prerokovanie nájmov.

Vo 4. kvartáli 2015 bola najväčšia zaznamenaná transakcia na trhu prenájmu kancelárskych priestorov vo výmere 19 700 m².

Okrem tejto transakcie bolo zaznamenané ešte ďalšie tri, ktoré presiahli výmeru 2 500 m² a devätnásť transakcií s veľkosťou 1 000 – 2 500 m². Vo štvrtom kvartáli roka 2015 dominovali na trhu transakcie spoločností z IT sektora (35,5%), ďalej nasledovali spoločnosti zo sektora Profesionálnych služieb (18%) a zo sektora Ostatné (17%).

Významné transakcie

19 700 m² – Tower 115, Renegociácia
5 752 m² – Westend Gate, Nový nájom
5 000 m² – Reding Tower 1, Nový nájom

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (Office Vacancy)

Miera neobsadenosti sa ku koncu štvrtého kvartálu 2015 znížila na 8,74 % z pôvodných 11,49 % v predošlom kvartáli. Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná v Bratislave 2 (7,19 %), nasledovaná Bratislavou 4 (7,50 %). Najvyššia miera neobsadenosti je v časti Bratislava 3, ktorá dosiahla úroveň vyše 16,92 %.