26. 5. 2014

Trh priemyselných nehnuteľností v prvom kvartáli 2014

Trh priemyselných nehnuteľností v prvom kvartáli 2014

Celková plocha priemyselných a logistických priestorov v prvom kvartáli 2014 dosiahla úroveň 1,229,811 m². V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, je zmena len minimálna.

Čo sa stavebnej činnosti týka, aktívne boli v tomto období dve developerske spoločnosti: PointPark Properties úspešne dokončil výstavbu druhej haly (6,000 m²) v logistickom parku v Žiline (v súčasnosti voľných 3,600 m² na prenájom). Ďalší developer, firma Prologis podpísala kontrakt na prenájom a výstavbu haly s výmerou 13,900 m² pre spoločnosť Tomra Sorting. Pôjde o halu na mieru podľa presných špecifikácií klienta – výstavba začala v prvom kvartáli s plánovaným dokončením v treťom kvartáli tohto roka. Pomer medzi novopodpísanými kontraktmi a renegociáciami bol nasledovný – 6,000 m² pre novopodpísaných klientov a 9,160 m² pre renegociácie. Z celkového počtu podpísaných nájomných zmlúv boli všetky uzavreté v Senci, čiže v širšom bratislavskom okolí. Napriek nie veľmi pozitívnemu začiatku roka, záujem a dopyt zo strany potenciálnych nájomcov môže narastať najmä vďaka ohlásenej výstavbe v Senci a Lozorne, ktorá odštartovala čiastočne na základe už zazmluvnených nájomcov a čiastočne na špekulatívnej báze. V roku 2013 zaznamenal bratislavský kraj jeden z najsilnejších začiatkov roka – 82,000 m² novej plochy z toho 29,000 m² patrilo novopodpísaným nájomným kontraktom.

Graf č.1 – Prehľad dopytu, objem transakcií (take up) a novej ponuky (supply)

Martin Stratov, vedúci oddelenia prenájmu priemyselných nehnuteľností JLL, hovorí: “Medziročne síce evidujeme pokles zhruba o 80% z celkového objemu podpísaných zmlúv, avšak už začiatok druhého kvartálu naznačuje, že čísla sa budú zlepšovať. Predpokladáme, že rok 2014 dopadne číselne rovnako ak nie lepšie ako predchadzajúci rok. V rámci celého Slovenska monitorujeme viacej dopytov ako minulý rok. ” „Nájomcovia, ktorí sú pred vypršaním nájomnej zmluvy v tomto roku, uprednostia cestu renegociácie, predovšetkým kvôli nedostatku existujúcich alternatív na presťahovanie. Na druhej strane, agresívna cenová stratégia niektorých developerov môže znamenať novú výstavbu pre klientov, ktorých zaujme výhodnejšia cena a tým pádom možnosť ušetrenia nákladov. Určite bude zaujímavé sledovať, či táto stratégia prinúti aj ostatných developerov znížiť ceny nájmov v okolí Bratislavy,” dodáva Stratov.

Graf č.2 – Prehľad celkovej ponuky priemyselných priestorov na Slovensku a neobsadenosti

Neobsadenosť

V prvom štvrťroku 2014 miera neobsadenosti nepatrne narástla o 1,0% na súčasných 6,54%. Aktuálny stav voľnej priemyselnej plochy na prenájom je nasledovný – širšie okolie hlavného mesta stále ponúka najväčší objem (53,030 m²), nasleduje západné Slovensko (13,000 m²), stredné Slovensko (7,600 m²) a východné Slovensko (6,850 m²).

Najväčším priemyselným regiónom naďalej zostáva Bratislava a širšie okolie s 68,1% z celkovej prenajateľnej industriálnej plochy na Slovensku.

Nájomné

Tzv. ˈprime headlineˈ nájmy sú v rámci Bratislavského kraja dosahované v Devínskej Novej Vsi (DNV Park) a dosahujú úroveň od € 3.80 do 4.80 m²/mesiac. Na východnom Slovensku, ˈprime headlineˈ nájmy v okolí košického letiska sa nachádzajú na úrovni € 3.60 – 3.90 m²/mesiac. Čo sa incentív týka, nájomné prázdniny sú poskytované na dobu 1 mesiaca za každý rok nájomného kontraktu.

Cenové rozpätie nájmov v jednotlivých krajoch Slovenska: 

Grafy: JLL

Ilustračné foto: Pointpark Properties