29. 8. 2016

Trvalá udržateľnosť v architektúre

Trvalá udržateľnosť v architektúre

Trendom súčasnosti sa v celosvetovom meradle stáva trvalo udržateľná architektúra. Rovnakou mierou zohľadňuje sociálno-ekonomické a ekologické aspekty. Ústrednou témou je snaha o súlad človeka, priestoru a životného prostredia. Ako hovorieval Winston Churchill: „My formujeme budovy a budovy formujú nás.“

Budovy pre ľudí a životné prostredie

„Udržateľná architektúra a výstavba je u nás viditeľná už aj v praxi. V závere roka 2015 sme mali na Slovensku 29 certifikátov, z toho 8 v americkom systéme LEED a 21 v britskom systéme BREEAM. Máme aj certifikáty najvyššej možnej kvality – BREEAM Outstanding a LEED platinum. Pritom ďalších 28 certifikácií je v procese schvaľovania, takže možno očakávať, že do dvoch rokov ich počet presiahne 50,“ uviedol v editoriále k podujatiu Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe Pavol Kukura, predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy. Už šiesty ročník konferencie, ktorej odborným partnerom je spoločnosť Schüco, opäť priniesol mnoho príkladov udržateľných budov, architektúry a zeleného urbanizmu.

Rok 2016 bude zaujímavý aj pre legislatívu zelených budov. Politika na úrovni EÚ sa pohla vpred a udržateľnosť sa už nechápe iba ako šetrenie energiou, ale ako optimalizáciu zdrojov. Jedným zo šiestich hlavných cieľov EÚ je stavať tak, aby to malo minimálny negatívny dopad na ľudí, aby sa ľudia v budovách cítili dobre. Aby pracovné priestory boli komfortné a rezidencie vhodné pre život a pohodu obyvateľov. Trinásť Rád pre šetrné budovy v Európe napríklad spustilo iniciatívu Build Upon, najrozsiahlejší spoločný medzinárodný projekt, ktorý sa sústreďuje na podporu kvalitných renovácií budov.

Odborníci na celoeurópskej úrovni sa vážne zaoberajú tzv. aktívnym dizajnom. Zvyčajne sa totiž posudzujú fyzicky merateľné, „tabuľkové“ údaje, napríklad množstvo a intenzita svetla, ale málo sa už zohľadňuje zážitok, pocit z osvetleného priestoru. Vedeli ste, že napríklad otvorené schodiská v budove prispievajú k lepšiemu zdraviu a zvýšenej produktivite?

Smart = udržateľné

Rakúsky architekt Markus Pernthaler, ktorý sa podieľa na projekte Smart City Graz hovorí, že pojem smart je pre neho synonymom pre slovo udržateľný. Investičné náklady do tzv. zelených riešení sú podľa neho síce o 10–15 % vyššie, oproti konvenčným technológiám, ale úspory sú v dlhodobom horizonte markantné. Udržateľnosť však nie je iba otázkou nákladov, ale plánovania. Budova musí byť stavaná ako zelená od základov a musí byť užitočná i o sto rokov. Trendom je živá architektúra, reprezentovaná napríklad strešnými terasami so zeleňou. I tu je však potrebné zvážiť environmentálny dopad realizácie (napr. použité prvky), údržby a neskoršej likvidácie „zelenej strechy“.

„Užívateľ nehnuteľnosti zvyčajne obstaráva a financuje aj recykláciu po skončení životného cyklu stavebných prvkov. Udržateľné riešenie podľa filozofie našej spoločnosti je šetrné voči životnému prostrediu počas svojej životnosti, ale i šetrné z pohľadu prevádzkových nákladov, zhodnotenia a recyklácie,“ uvádza Peter Škvaril, vedúci organizačnej zložky spoločnosti Schüco na Slovensku.

Príklady udržateľnej architektúry

Centrála talianskej divízie Schüco v Padove ukazuje, ako vyzerá súzvuk moderného a atraktívneho pracovného prostredia v rekonštruovanom logistickom sklade v starej priemyselnej zóne. Pri stavbe boli použité energeticky efektívne a inovatívne riešenia pre okná a fasády. Misiu firmy s názvom „Energy2 – šetriť energiu a získavať energiu“ demonštrujú okrem iného i nainštalovaná fotovoltaika a tepelné čerpadlo využívajúce geotermálnu energiu.

Centrála Siemens City vo Viedni s dominantou v podobe 55 metrovej veže Siemens Tower je držiteľom certifikátu LEED Gold. Energeticky efektívne riešenia implementované v 12-poschodovej budove zredukovali emisie CO2 o 1000 ton ročne. Architekti Soyka – Silber – Soyka navrhli pre budovu postavanú v roku 2010 riešenia Schüco, konkrétne AWS 60, AWS 70.HI a fasádny systém FW 50+.HI.

Zelené kancelárie centrály TNT v meste Hoofddorp v Holandsku pozdvihli štandard udržateľnosti v krajine. Budova je kompletne karbón neutrálna, teda nezanecháva uhlíkovú stopu. O 1000 bodov „podliezla latku“ holandskej certifikácie pre zelené budovy GreenCalc+ a pýši sa certifikátom LEED Platinum. Spotrebuje o 70 % menej energie ako konvenčné kancelárske budovy. Budova prekonáva dokonca niektoré čisto technické parametre vo filozofii udržateľnosti architektonickej kancelárie Paul de Ruiter z Amsterdamu, ktorá budovu navrhla. Týka sa to najmä optimálnej vnútornej klímy a množstva prirodzeného svetla.

Zdroj fotografií: Schüco