19. 9. 2018

Týždeň zelených budov na Slovensku už po ôsmy raz

Týždeň zelených budov na Slovensku, ktorý sa každoročne koná súbežne so Svetovým týždňom zelených budov, aj tento rok pripomenie dôležitosť udržateľných stavieb a ich vplyvu na zdravie ľudí a kvalitu životného prostredia. Podujatia, ktorých cieľom je informovať odborníkov i širokú verejnosť o dôležitosti zelených budov sa uskutočnia od 24.9. do 2.10.2018.

Týždeň zelených budov je príležitosťou na celosvetovú spoluprácu s cieľom demonštrovať a intenzívne komunikovať potenciál a výhody zelených budov a ich aktuálny stav na trhu. „Podľa najnovších prieskumov trávi súčasný moderný človek v budovách 80 až 95 percent svojho času. Nie je preto jedno, v akom stave sa budovy nachádzajú a v akom vnútornom prostredí žijeme, pracujeme, učíme sa“, vysvetľuje Ladislav Piršel, výkonný riaditeľ SKGBC. Ak k tomu pridáme fakt, že budovy spotrebúvajú 40% energie, 17% pitnej vody, 25% vyťaženého dreva, 40 až 50% všetkých surovín a podľa OSN sú zodpovedné za 33% emisií skleníkových plynov, musíme sa vážne zaoberať ich vplyvom na naše zdravie a okolie. „Zelené budovy majú pozitívny vplyv na zdravie ich obyvateľov, pracovnú pohodu a produktivitu užívateľov kancelárií v zelených administratívnych centrách i na životné prostredie“, vysvetľuje Ladislav Piršel.

S prezentovaním tém udržateľnej výstavby však SKGBC začne tento rok o niekoľko dní skôr. Už 21. septembra v rámci Festivalu NASUTI, ktorý sa koná v Novej Cvernovke a hľadá odpovede na otázky vzťahu kultúrnych aktivít a environmentálnej udržateľnosti, bude zástupca SKGBC hovoriť o rodinných domoch a bytoch, ktoré môžu byť tiež prospešné pre zdravie ich obyvateľov i životné prostredie.

Nielen prínosu zelených budov, ale ekológii v širšom meradle sa venuje GREEN DAY. Pôjde už o piaty ročník zábavno-vzdelávacieho dňa pre študentov stredných škôl a širokú verejnosť, ktorý organizuje SKGBC v spolupráci s občianskym združením EKOrast. Ten sa bude konať na Fakulte architektúry STU medzi 9:00 – 14:00 hod. Študentom sa predstavia neziskové organizácie so svojimi projektami a zaujímavým programom s množstvom workshopov, prezentácií a cien. Čerešničkou na torte je hlavná cena pre školu vo forme osvetlenia jednej učebne od spoločnosti Zumtobel Group.

Slovenská rada pre zelené budovy v rámci Týždňa zelených budov na Slovensku pripravuje nasledujúce podujatia:

24.9.2018 – Green Business Club: Zahájenie Týždňa zelených budov, Bratislava 25.9.2018 – Green Business Breakfast: UNIQ – Inovatívne riešenia v praxi, Bratislava 26.9.2018 – Green Business Breakfast: Zelená ekonomika v zdravých budovách, Bratislava 27.9.2018 – Green Business Discussion: Diskusia s kandidátmi na primátora Bratislavy, Bratislava 28.9.2018 – GREEN DAY: 5. ročník zábavno-vzdelávacieho dňa pre študentov stredných škôl a širokú verejnosť , Bratislava 2.10.2018 – Green Business Breakfast: Riešenia pre zelenú administratívu, Bratislava

„Veríme, že aj ôsmy ročník Týždňa zelených budov prinesie prostredníctvom zaujímavých prednášok a akcií zvýšený záujem odbornej i laickej verejnosti o životné prostredie a udržateľnú výstavbu na Slovensku,“ dodal Ladislav Piršel.