23. 6. 2015

V máji bolo vyhlásených najviac verejných obstarávaní od začiatku roka

V máji bolo vyhlásených najviac verejných obstarávaní od začiatku roka

V máji boli verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia veľmi efektívni vo vyhlasovaní verejných obstarávaní. Zákazky v celkovej hodnote 657 miliónov EUR predstavujú najväčší objem tohto roka. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu mája 2015 vo Vestníku verejného obstarávania.

V máji tohto roka vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia najväčší objem verejných obstarávaní od 1. 1. 2015. Na celkom 612 súťaží si pripravili 657 miliónov EUR. „Hodnota zákaziek vyhlásených vo všetkých prvých piatich mesiacoch klesla v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 4,8 percent, ale iba vďaka novele zákona platnej od 1. júla 2013, ktorá zlúčila podprahové zákazky s podlimitnými a zmenila aj postupy pri zverejňovaní. Pokiaľ by sme porovnávali čísla platné pred účinnosťou tejto zmeny, dostali by sme nárast objemu vyhlásených verejných obstarávaní takmer o pätinu (19,8 percent),“ uvádza Jiří Vacek, riaditeľ analytickej spoločnosti CEEC Research. „Mierny nárast objemu získaných zákaziek zaznamenala i naša stavebná spoločnosť a to hlavne v oblasti vodohospodárskych stavieb,“ potvrdzuje výsledky analýzy riaditeľ organizační zložky Slovensko, stavební spoločnosti HOCHTIEF CZ, Miroslav Beka.

Hodnota vyhlásených verejných obstarávaní v rokoch 2011 až 2015

Vďaka novele zákona sa presne o pätinu prepadol tiež počet vyhlásených verejných obstarávaní (na 2 236). Pokiaľ by sme čísla opäť porovnávali podľa predpisov platných pred novelou, zistili by sme rast medziročného nárastu počtu vyhlásených verejných obstarávaní o 6,7 percent.

Viac než desatina (11 percent objemu aj počtu) zákaziek už bola úradmi ukončená a zadaná konkrétnym dodávateľom. Štyri percentá z celkového objemu zákaziek verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia, zrušili ešte pred ich vyhodnotením. Pre zaujímavosť, zo zákaziek vyhlásených v priebehu minulého roka boli zatiaľ ukončené dve tretiny objemu (66 percent). „Krátkodobé utlmenie väčšieho prílivu zákaziek by nemalo ekonomiku nijako poškodiť. Pokiaľ by táto situácia trvala dlhšiu dobu, mohlo by sa to negatívne prejaviť na zamestnanosti a výkonnosti firiem,“ komentuje situáciu riaditeľ spoločnosti O.M.C.Invest, Mário Červenka.

V januári až máji tohto roka ukončili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia celkom 1 884 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 2 miliardy EUR. To je o 14,7 percent menej ako v rovnakom období minulého roka. Pri porovnaní nadlimitných zákaziek, by bol prepad ešte väčší (o 19,8 percent).

Foto: Chris Seidel