18. 1. 2016

V novembri vyhlásili verejní investori obstarávania v celkovej hodnote 872 miliónov EUR

V novembri vyhlásili verejní investori obstarávania v celkovej hodnote 872 miliónov EUR

Investori vyhlásili v novembri 2015 verejné obstarávania v celkovej hodnote 872 miliónov EUR. Od začiatku roka 2015 našli firmy vo Vestníku verejného obstarávania zákazky v celkovej hodnote 7 miliárd EUR. Z tohto objemu ešte zostáva k vyčerpaniu 4,9 miliardy EUR. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu novembra 2015.

V novembri roku 2015 vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia, spolu 319 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 872 miliónov EUR. To síce predstavuje najmenší mesačný počet vyhlásených obstarávaní, ale po rekordnom júli (1,4 miliardy EUR) tiež druhý najväčší objem investícií. „V medziročnom porovnaní tak ide o pokles o 29,3 percenta v počtu, respektíve nárast o 146,1 percenta v objemu investícií. Najväčšiu zákazku v celkovej hodnote takmer 125 miliónov EUR vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,“ doplňuje Jiří Vacek, riaditeľ analytické spoločnosti CEEC Research.

Od januára do novembra 2015 vyhlásili investori verejné obstarávania presahujúce celkovú hodnotu 7 miliárd EUR, čo predstavuje medziročný nárast 15,1 percenta. Celkom bolo verejnými obstarávateľmi, obstarávateľmi a subjektami, ktorým bola poskytnutá dotácia, vyhlásených 6 119 verejných obstarávaní a došlo k poklesu v ich počte oproti predminulému roku o 16,7 percenta. „Považujem za veľmi dobré, že neklesá počet ukončených výberových konaní. Rovnako by sa ale mal vyvíjať ich objem. Tretinový prepad môže spomaliť ekonomický rast našej krajiny,“ komentuje Mário Červenka, riaditeľ developerské spoločnosti O.M.C. Invest.

Z vyššie uvedených verejných obstarávaní bola ukončená takmer polovica (45 percent) zákaziek v celkovej hodnote 1,6 miliardy EUR, čo predstavuje 23 percent objemu vyhlásených obstarávaní. Po odpočítaní doposiaľ ukončených a zrušených verejných obstarávaní zostávajú v systéme obstarávania v celkovej hodnote 4,9 miliardy EUR. „Rozhodnutím vlády SR o vybudovaní strategického priemyselného parku pri Nitre a ďalších priemyselných parkoch napr. v Prievidzi a v ostatných mestách, je predpoklad, že sortiment pozemného staviteľstva bude mať príležitosť pre svoju realizáciu. Taktiež plánované zatepľovanie bytových domov so štátnou dotáciou vytvorí ďalšie možnosti práce. Realitný trh bude určite reagovať na požiadavky trhu a vytvorí nemalé príležitosti v pozemnom staviteľstve,“ hovorí Miroslav Beka, riaditeľ organizačnej zložky Slovensko, HOCHTIEF CZ a. s.

V prvých jedenástich mesiacoch roka 2015 bolo investormi ukončených a konkrétnym firmám zadaných 5 238 verejných obstarávaní, čo je takmer zhodný počet ako v odpovedajúcom období roka 2014 (pokles iba o 1,7 percenta). Objem ukončených obstarávaní však stále neprekročil hranicu 4 miliárd EUR a v medziročnom porovnaní ide o výrazný tretinový pokles (30,3 percenta). Niektoré zákazky stále prebiehajú, a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde ešte k aktualizácii a upresneniu dát.

Foto: SHHO