21. 12. 2015

V októbri vyhlásili investori verejné obstarávania na stavebné práce v celkovej hodnote iba za 168 mil. EUR

V októbri vyhlásili investori verejné obstarávania na stavebné práce v celkovej hodnote iba za 168 mil. EUR

Investori vyhlásili v októbri verejné obstarávania na stavebné práce v celkovej hodnote 168 miliónov EUR, čo je objem znateľne pod dlhodobým priemerom (priemer v období 1/2012 – 10/2015 predstavuje 247 miliónov EUR). Od začiatku tohto roka našli stavebné firmy vo Vestníku verejného obstarávania práce v celkovej hodnote 2,4 miliardy EUR, pričom v systéme obstarávania zostáva ešte k vyčerpaniu 1,8 miliardy EUR. Vyplýva to z najnovšej analýzy analytickej spoločnosti CEEC Research vypočítanej na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu októbra 2015.

V desiatom mesiaci tohto roka vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia, celkom 244 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 168 miliónov EUR. Po nadpriemernom septembri ide o znateľný pokles nielen v počte, ale tiež v objeme. „To sa odráža aj v medziročnom porovnaní, kde ide o pokles objemu vyhlásených verejných obstarávaní o 42,6 percenta,“ doplňuje Jiří Vacek, riaditeľ analytické spoločnosti CEEC Research.

V období od januára do októbra tohto roka objem vyhlásených zákaziek v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2014 stále narastal, avšak po slabom októbri je tento rozdiel už iba desatinový (10,5 percenta). Investori pre stavebné firmy pripravili prácu v celkovej hodnote 2,4 miliardy EUR. Počet vyhlásených verejných obstarávaní opäť medziročne mierne stúpol, tentokrát o 9,4 percenta na celkových 2 669 zákaziek. „Pre stavebné firmy sú dôležité kontinuálne investície. Na náhle zmeny objemu zákaziek nie sú spoločnosti vzhľadom k svojmu fungovaniu schopné rýchlo reagovať,“ komentuje Mário Červenka, riaditeľ developerské spoločnosti O.M.C. Invest.

Z vyššie uvedených verejných obstarávaní investori ukončili tretinu (34 percent), ktoré predstavujú 15 percent z celkovej hodnoty vyhlásených verejných obstarávaní. Desatina verejných obstarávaní (11 percent) bola verejnými obstarávateľmi, obstarávateľmi a subjektami, ktorým bola poskytnutá dotácia, zrušená (celkom 7 percent z objemu). V systéme obstarávania ešte prebieha 78 percent zo všetkých obstarávaní v celkovej hodnote 1,8 miliardy EUR. „Po avizovanom vyššom objeme požiadaviek obstarávateľov na stavebné práce je predpoklad, že práce bude pribúdať, a tým stúpne dopyt na odborný personál. Verím, že dumpingové ceny sú už minulosťou. Ak výsledkom verejného obstarávania bude vyššie percento úspešne ukončených súťaží s konkrétnym zhotoviteľom, tak nadchádzajúce obdobie by mohlo vytvoriť priestor pre kontinuitu a stabilitu stavebného priemyslu,“ hovorí Miroslav Beka, riaditeľ organizačnej zložky Slovensko, HOCHTIEF CZ, a. s.

Celkom bolo v prvých desiatich mesiacoch tohto roka investormi ukončených 1 633 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote za viac než 1,2 miliardy EUR. V porovnaní s vlaňajškom ide o medziročný pokles ako v počte (5,6 percenta), tak hlavne v objeme (teraz už 42,8 percenta) verejných obstarávaní. Na výsledky analýzy majú vplyv dve veľké obstarávania Národnej diaľničnej spoločnosti na Výstavbu diaľnice D3 medzi Žilinou (Strážovom) a Žilinou (Brodnom) v celkovej hodnote 255 miliónov EUR a na výstavbu diaľnice D1 v úseku Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala v celkovej hodnote 410 miliónov EUR. Po modelovom odčítaní týchto zákaziek by došlo k medziročnému poklesu hodnoty ukončených verejných obstarávaní o 17,5 percenta.

Foto: SHHO