23. 7. 2015

V prvej polovici tohto roka vyhlásil štát zákazky v celkovej hodnote 2,6 miliardy EUR

V prvej polovici tohto roka vyhlásil štát zákazky v celkovej hodnote 2,6 miliardy EUR

V prvej polovici roka 2015 vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia, takmer tri tisícky (2 966) verejných obstarávaní. Objem bol v porovnaní s minulým rokom o desatinu (8,5 %) nižší. Oproti minulému roku ale vzrástli investície do nadlimitných verejných obstarávaní a to viac než o pätinu (21,2 %). Vyplýva to z najnovšej analýzy analytickej spoločnosti CEEC Research vypočítanej na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu júna 2015.

Prvá polovica tohto roka bola na počet aj objem verejného obstarávania v porovnaní s minulým rokom slabšia. Verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia, dopytovali prácu v celkovej hodnote 2,6 miliardy EUR. V rovnakom období minulého roka sa vo Vestníku verejného obstarávania objavili súťaže v hodnote o stovky miliónov EUR vyššej. „V prvej polovici roka 2015 oproti porovnateľnému obdobiu roka 2014 bol zaznamenaný prepad objemu obstarávaní o 8,5 percenta. V porovnaní s minulým rokom ale vzrástol objem nadlimitných obstarávaní a to o pätinu (21,2 percenta),“ hovorí Jiří Vacek, riaditeľ analytické spoločnosti CEEC Research.

Hodnota vyhlásených verejných obstarávaní v rokoch 2011 až 2015

V júni tohto roka vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia 730 súťaží. To predstavuje jednoznačne najväčší počet vyhlásených verejných obstarávaní od začiatku roka. Predovšetkým ide o menšie zákazky, v celkovej hodnote 563 miliónov EUR, ktorých hodnota neprekonala rekordné maximum prvej polovice roka (dosiahnuté v máji 2015 v celkovej hodnote 657 miliónov EUR). „Štatistika verejného obstarávania za prvý polrok 2015 odzrkadľuje stav pripravenosti obstarávateľov pre budúce obdobia. Vývoj stavu nadlimitných zákaziek kopíruje snahu štátu zazmluvniť veľké diaľničné stavby. V nasledovnom plánovacom období bude pravdepodobne snaha uzatvoriť väčšie diaľničné stavby, čo pri ich objeme pravdepodobne zlepši štatistiku uzatvorených zákaziek,“ hovorí riaditeľ organizační zložky Slovensko, stavební spoločnosti HOCHTIEF CZ, Miroslav Beka.

Zo zákaziek vyhlásených v januári až júni bolo zatiaľ zrušených 5 percent z celkovej hodnoty zákaziek (8 percent počtu). K ďalšiemu rušeniu zákaziek bude ešte veľmi pravdepodobne dochádzať, takže vyššie uvedené pomery sa budú ďalej meniť. Viac než desatina (objemu) verejných obstarávaní (12 percent) už bola ukončená a zadaná konkrétnym firmám.

V prvých šiestich mesiacoch tohto roka vzrástol počet ukončených zákaziek o 2,5 percenta na 2 287 zadaných súťaží. Celková hodnota bola ale o štvrtinu (24,8 %) nižšia ako vlani. Firmy, ktoré boli úspešné v zadávaní štátnych zákaziek, si rozdelia o 700 miliónov EUR menej ako vlani. „Pokiaľ sa nezvýši objem ukončených výberových konaní, bude to mať negatívny dopad na celý stavebný sektor, počnúc projektantmi a stavebníkmi a končiac dodávateľmi,“ uvádza riaditeľ spoločnosti O.M.C. Invest, Mário Červenka.

Hodnota ukončených verejných obstarávaní v rokoch 2012 až 2015