18. 7. 2017

V prvých piatich mesiacoch investori zadali zákazky na stavebné práce v celkovej hodnote 667 miliónov EUR

V prvých piatich mesiacoch investori zadali zákazky na stavebné práce v celkovej hodnote 667 miliónov EUR

Od januára do mája 2017 bolo ukončených celkom 286 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 667 miliónov EUR. Z hľadiska počtu zadaných zákaziek to síce medziročne predstavuje významný štvorpätinový pokles, z hľadiska ich objemu ide však, oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka, o štyridsaťpercentný nárast. Tento nepomer medzi poklesom počtu vyhlásených verejných obstarávaní pri náraste ich objemu pretrváva aj u vyhlásených obstarávaní za prvých päť mesiacov tohto roka . Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu mája 2017.

V máji tohto roka vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia 162 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 257 miliónov EUR. Zatiaľ čo v medziročnom porovnaní ide z hľadiska počtu verejných obstarávaní o kladnú stagnáciu (nárast 1,3 %), z hľadiska objemu investícií ide o významný dvojpätinový (41,4 %) nárast. Najväčšiu verejnú zákazku tohto mesiaca v celkovej hodnote 138,9 miliónov EUR vyhlásil obstarávateľ Vodohospodárska výstavba, štátny podnik na inováciu a modernizáciu plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo.

Od januára do mája 2017 bolo vo Vestníku verejného obstarávania zverejnených 1 040 zákaziek v celkovej hodnote 1,21 miliardy EUR. Oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka to predstavuje viac než polovičný (55,7 %) pokles vyhlásených obstarávaní, avšak ich hodnota zaznamenala naopak desatinový (8,8 %) nárast. Medziročné porovnanie pritom výrazne ovplyvnila zákazka zadávateľa ŽSR z januára 2017 (Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR v celkovej hodnote 305 miliónov EUR). Po modelovom odčítaní tejto zákazky by objem verejných investícií klesol o 18,7 %. „Objem vyhlásených a zadaných obstarávaní na stavebné práce je oproti minulému roku vyšší, avšak hodnota obstarávaní je výrazne ovplyvnená niekoľkými veľkými investíciami pre ŽSR a Vodohospodársku výstavu v sume 400 miliónov EUR. Malý počet zákaziek vyvolá u stavebných firiem silný konkurenčný boj a tlak na už tak nízke ceny. Výrazne v tomto období zrejme nepomôžu ani projekty financované z eurofondov kvôli ich nízkej pripravenosti u väčšiny operačných programov,“ hovorí Miroslav Beka, riaditeľ spoločnosti HOCHTIEF SK.

Počas prvých piatich mesiacov tohto roka investori ukončili a konkrétnym dodávateľom zadali celkom 286 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 667 miliónov EUR. V medziročnom porovnaní to síce predstavuje pokles počtu ukončených verejných obstarávaní o 80 %, avšak z hľadiska ich objemu ide, oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka, o dvojpätinový (39,5 %) nárast. Tento stav významne ovplyvnila stavebná zákazka zadaná Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. na diaľnicu D1 Prešov západ – Prešov juh v celkovej hodnote 356 miliónov EUR, ktorá predstavuje viac než polovicu doterajšieho tohtoročného objemu zadaných stavebných zákaziek. Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú, a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde ešte k aktualizácii a upresneniu dát.