7. 12. 2015

V septembri vyhlásili investori verejné obstarávania na stavebné práce v celkovej hodnote 421 miliónov EUR

V septembri vyhlásili investori verejné obstarávania na stavebné práce v celkovej hodnote 421 miliónov EUR

Investori vyhlásili v septembri verejné obstarávania na stavebné práce v celkovej hodnote 421 miliónov EUR. Od začiatku tohto roka našli stavebné firmy vo Vestníku verejného obstarávania práce v celkovej hodnote 2,2 miliardy EUR. Časť bola už zadaná, malé percento investori zrušili. V systéme zostáva k vyčerpaniu 1,8 miliardy EUR. Vyplýva to z najnovšej analýzy analytickej spoločnosti CEEC Research vypočítanej na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu septembra 2015.

V deviatom mesiaci tohto roka vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia, celkom 427 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 421 miliónov EUR. To predstavuje druhý najväčší objem pripravených investícií v tomto roku. Jedná sa tiež o nadpriemernú hodnotu. „Od začiatku sledovania v roku 2012 investori mesačne vyhlasujú obstarávania v priemernej hodnote 248 miliónov EUR (počítané z 1/2012 – 9/2015),“doplňuje Jiří Vacek, riaditeľ analytické spoločnosti CEEC Research.

V prvých troch štvrťrokoch tohto roka stúpol objem vyhlásených verejných obstarávaní v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2014 takmer o pätinu (18,9 percenta). Stavebné firmy sa tak mohli uchádzať o práce za 2,2 miliardy EUR. Oproti minulému roku tiež vzrástol počet vyhlásených verejných obstarávaní a to o 6,9 percenta na celkových 2 425 zákaziek. „Zatiaľ čo firmy, ktoré realizujú výstavbu v dopravnom sektore majú v súčasnej dobe kapacity dosť naplnené, v jesennej výstavbe sa toľko nedarí a rezervy pre realizáciu ďalších zákaziek stavebníci majú.,“ hovorí Mario Červenka, riaditeľ spoločnosti O.M.C. Invest.

Z vyššie uvedených verejných obstarávaní bola investormi ukončená štvrtina (26 percent) verejných obstarávaní. To predstavuje iba desatinu (12 percent) celkovej hodnoty vyhlásených verejných obstarávaní. Desatina verejných obstarávaní (9 percent) bola verejnými obstarávateľmi, obstarávateľmi a subjektami, ktorým bola poskytnutá dotácia, zrušená. V súčasnej chvíli v systéme čaká na ukončenie 82 percent všetkých obstarávaní v celkovej hodnote 1,8 miliardy EUR.

Celkom bolo v prvých deviatich mesiacoch tohto roka investormi ukončených 1 326 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 1,1 miliardy EUR. To predstavuje medziročný pokles o 7,9 percenta respektíve o 37,8 percenta. Medziročné porovnanie ovplyvnili veľké obstarávania Národnej diaľničnej spoločnosti na výstavbu diaľnice D3 medzi Žilinou (Strážovom) a Žilinou (Brodnom) v celkovej hodnote 255 miliónov EUR a na výstavbu diaľnice D1 v úseku Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala v celkovej hodnote 410 miliónov EUR. Po modelovom odpočítaní týchto zákaziek došlo k medziročnému poklesu hodnoty ukončených verejných obstarávaní o 2,3 percenta.

Foto: SHHO