18. 9. 2015

Verejní obstarávatelia vyhlásili v júli najviac zákaziek od začiatku roka v celkovej hodnote 1369 miliónov EUR

Verejní obstarávatelia vyhlásili v júli najviac zákaziek od začiatku roka v celkovej hodnote 1369 miliónov EUR

Zákazky za rekordné hodnoty vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia v júli tohto roka. Subjekty naplánovali investície v celkovej hodnote 1 369 miliónov EUR, čo je najviac od polovice roka 2013. Vyplýva to z najnovšej analýzy analytickej spoločnosti CEEC Research vypočítanej na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu júla 2015.

V júli tohto roka vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia zákazky v celkovej hodnote 1 369 miliónov EUR. To predstavuje najväčší objem od polovice predminulého roka. Na veľmi vysoké číslo (809) sa tiež vyšplhal počet vyhlásených verejných obstarávaní. Ide o najväčšie množstvo zákaziek vyhlásených od júla minulého roka. „Množstvo zákaziek je spojené s novým plánovacím obdobím, s ktorým súvisí aj štartovací balíček nových súťaží verejného obstarávania. Vypisovanie nových súťaží v II. polroku 2015 úzko korešponduje aj s blížiacimi sa parlamentnými voľbami Slovenska v roku 2016. Je vysoký predpoklad, že stavby, ktoré neboli úspešne odsúťažené do roku 2015 aj v ostatných operačných programoch (napr. odkanalizovanie, protipovodňové opatrenia, likvidácia skládok), môžeme očakávať v roku 2016,“ komentuje situáciu Miroslav Beka, riaditeľ organizačnej zložky Slovensko stavebnej firmy HOCHTIEF CZ.

Jiří Vacek, riaditeľ analytické spoločnosti CEEC Research dodáva: „Pri pohľade na všetkých sedem mesiacov tohto roka síce klesol počet vyhlásených verejných obstarávaní, a to o viac než pätinu (21,9 %). Objem plánových investovaných prostriedkov ale stúpol presne o 6 %.“ Zo zákaziek, ktoré boli verejnými obstarávateľmi, obstarávateľmi a subjektami, ktorým bola poskytnutá dotácia vyhlásené v januári až júli, boli zatiaľ zrušené 4 % z celkovej hodnoty. Ďalších 14 % zákaziek, merané objemom, bolo zadaných konkrétnym firmám. Konečná cena, za ktorú spoločnosti navrhli prácu urobiť, bola o 7 % nižšia ako tá, ktorú obstarávatelia pri vyhlasovaní očakávali. „Ak by sa priaznivý trend tohto mesiaca opakoval aj v nasledujúcom období, slovenskej ekonomike by to určite pomohlo,“ hovorí riaditeľ spoločnosti O.M.C. Invest, Mário Červenka.

Hodnota a počet vyhlásených verejných obstarávaní v rokoch 2012 až 2015

Zo zákaziek, ktoré boli vyhlásené v tomto roku ale i v rokoch minulých, obstarávatelia ukončili a zadali konkrétnym dodávateľom o štvrtinu (23,1 %) menej súťaží (merané objemom) ako v rovnakom období, teda prvých siedmich mesiacoch tohto roka. Počet zadaných súťaží stúpol o 2,7 %.

Hodnota a počet zadaných verejných obstarávaní v rokoch 2012 až 2015

Foto: pdtnc