3. 3. 2015

Vo 4. kvartáli až 70 % dopytu tvorili novopodpísané zmluvy

Vo 4. kvartáli až 70 % dopytu tvorili novopodpísané zmluvy

Portál Kancelarie.sk (člen Kancelárskeho fóra) eviduje takmer 57 000 m2 prenajatých kancelárskych priestorov vo štvrtom kvartáli minulého roka. Novopodpísané nájomné zmluvy sa na celkovom dopyte podieľali až 70 percentami. Prieskum portálu oproti minulým obdobiam zahŕňa nové dôležité ukazovatele, ako objem transakcií na trhu (take-up) a neobsadenosť kancelárií.

Ponuka kancelárskych priestorov (office stock)

Celková výmera kancelárskych priestorov v Bratislave dosahuje 1 733 000 m2. Z toho kancelárie štandardu A predstavujú 29 %, štandardu B+ 26 %, štandardu B 31 % a štandardu C 14 %.

„Najviac kancelárskych plôch je situovaných v Bratislave II (41 %), nasleduje Bratislava I (28 %), Bratislava III (14 %), Bratislava V (12 %) a Bratislava IV (5 %),“ sumarizuje Robert Čambal, výkonný riaditeľ portálu Kancelarie.sk.

V štvrtom kvartáli 2014 bola dokončená výstavba kancelárskej budovy Business Garden Štefánikova (4 400 m2) v Bratislave I. Celkovo bolo v priebehu roku 2014 dokončených 36 860 m2. Ku koncu roku bolo vo výstavbe ďalších 76 754 m2 kancelárskej plochy v budovách Twin City I. fáza (38 754 m2) a Zuckermandel (38 000 m2).

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (vacancy)

Miera neobsadenosti v Bratislave dosiahla vo 4. kvartáli 13,2 % čo predstavuje približne 228 000 m2 neobsadených kancelárskych priestorov.

Najvyššia neobsadenosť kancelárskych priestorov podľa štandardov je v triede B+ a B v oboch po 14,8 %, následne v štandarde C (14,5 %). Najlepšia sú na tom kancelárie štandardu A, kde neobsadenosť dosiahla hodnotu 9,4 %.

Neobsadenosť kancelárskych priestorov štandardu A
„Z pohľadu miery neobsadenosti kancelárskych priestorov štandardu A sa najlepšie darí budovám v Bratislave III a V, kde miera neobsadenosti je na úrovni 4,8 %, naopak najvyššia neobsadenosť je v lokalite Bratislava I (15,8 %). Neobsadenosť kancelárskych priestorov štandardu A v Bratislave je na úrovni 9,4 %,“ komentuje zistené údaje Robert Čambal.

Neobsadenosť kancelárskych priestorov štandardu B+ Najlepšie sa darí kancelárskym priestorom štandardu B+ v Bratislave IV, kde miera neobsadenosti je na úrovni 0 %, nasleduje Bratislava II (10,9 %), Bratislava I (12,2 %), Bratislava V (23,5 %) a na poslednom mieste je Bratislava III (28,5 %). Neobsadenosť kancelárskych priestorov štandardu B+ v Bratislave je 12,2 %.

Neobsadenosť kancelárskych priestorov štandardu B Najlepšie sa darí kancelárskym priestorom štandardu B v Bratislave I, kde miera neobsadenosti je 9,6 %, nasleduje Bratislava IV (10,5 %), Bratislava III (12,7 %), Bratislava V (14,9 %) a na poslednom mieste je Bratislava III (19,9 %). Neobsadenosť kancelárskych priestorov štandardu B v Bratislave je 14,8 %.

Neobsadenosť kancelárskych priestorov štandardu C
Najlepšie sa darí kancelárskym priestorom štandardu C v Bratislave II, kde miera neobsadenosti je 11,1 %, nasleduje Bratislava I (11,3 %), Bratislava V (14,9 %), Bratislava IV (20,1 %) a na poslednom mieste je Bratislava III (22,1 %). Neobsadenosť kancelárskych priestorov štandardu C v Bratislave je 14,5 %.

Transakcie na trhu s kancelárskymi priestormi (take-up)

Hrubý objem transakcií (gross take-up) v Bratislave dosiahol vo štvrtom kvartáli výmeru vyše 56 800 m2, z toho renegociácie tvorili 30 %, zvyšná časť sú novopodpísané zmluvy. Najväčšia transakcia presiahla 14 000 m2.

Požadované nájomné (asking rent)

Bratislava

Požadovaná výška nájmu voľných kancelárskych priestorov v Bratislave za 4. štvrťrok 2014 v štandarde A sa pohybovalo medzi 11,0 až 14,0 €/m2/mesiac, v štandarde B+ 10,0 až 12,0 €/m2/mesiac, v štandarde B 8,0 až 9,5 €/m2/mesiac a v štandarde C sa pohybuje od 6,5 do 8,0 €/m2/mesiac.
Najvyššie nájomné bolo zaznamenané v Bratislava I. vo výške 16,50 EUR m2/mesiac.

Košice

Požadovaná výška nájmu voľných kancelárskych priestorov v Košiciach štandardu A sa pohybovala od 9,0 do 11,0 €/m2/mesiac. V štandarde B+ v rozmedzí 8,0 až 10,0 €/m2/mesiac, v štandarde B od 7,0 do 8,0 €/m2/mesiac a v štandarde C od 4,0 do 5,5 €/m2/mesiac.