16. 5. 2017

Výkon slovenského stavebníctva mierne porastie, zvýšia sa tiež tržby

Výkon slovenského stavebníctva mierne porastie, zvýšia sa tiež tržby

Osem z desiatich riaditeľov stavebných spoločností predikuje v tomto aj budúcom roku rast sektora v priemere o 3,8, respektíve 2,4 percenta. Rásť by mali tiež tržby, a to dokonca ešte o niečo rýchlejšie. Zvyšovať ceny svojich prác pritom plánuje v tomto roku tretina spoločností. V súčasnej dobe majú stavebné firmy zazmluvnené zákazky na 6,4 mesiacov dopredu a vyťaženosť ich kapacít sa pohybuje na úrovni 75 percent. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q1/2017 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce.

Po nepriaznivom roku 2016 predikuje v tomto roku osem z desiatich (81 %) riaditeľov a popredných predstaviteľov slovenských stavebných spoločností mierny rast sektora. Výkon slovenského stavebníctva by sa mal, podľa nich, zvýšiť v priemere o 3,8 %. Najviac sa pritom bude dariť veľkým stavebným firmám, ktoré očakávajú rast na úrovni 4,9 %. Pesimistické sú v tomto ohľade, naopak, spoločnosti zamerané na inžinierske stavby. Tie tento rok predikujú rast 3,0 %.

V dlhodobom horizonte by mal rast pokračovať, no pomalším tempom. V roku 2018 predpovedajú riaditelia stavebných spoločností priemerný nárast výkonu slovenského stavebníctva o 2,4 %. Optimistické sú firmy zamerané na pozemné stavby, ktoré očakávajú navýšenie objemu práce o 2,7 %. Veľmi opatrné sú opäť vo svojich odhadoch inžinierske spoločnosti predikujúce rast iba na úrovni 1,5 %.

„Začnem tým, že v roku 2016 sa slovenskému stavebníctvu nedarilo a zaznamenalo výrazný pokles, v porovnaní s rokom 2015. Aj preto budeme badať v roku 2017 rast slovenského stavebníctva a nebude to len vďaka verejným investíciám inžinierskych stavieb, ale rovnako aj vďaka investíciám privátneho sektora. Kľúčovými faktormi pre vývoj stavebného trhu v roku 2017 budú jednak verejné a súkromné investície na vybudovanie strategického parku v Nitre, prístup koncesionára PPP D4/R7 k domácim stavebným firmám, ako aj určeniu cien rozhodujúcich objektov projektu a schopnosť obstarávateľov pripraviť dostatočnú ponuku prác pre stavebné firmy. Predpokladám, že prvý faktor bude mať výrazne pozitívny vplyv na vývoj trhu SR, u ďalších dvoch faktorov som skeptickejší, očakávam negatívny dopad,“ zhrňuje predpokladaný vývoj Ján Záhradník, obchodný riaditeľ, Doprastav, a. s.

„Vďaka reálnemu rozbehnutiu troch diaľničných projektov, ako aj výstavby bratislavského obchvatu, sa dá v tomto roku očakávať nárast stavebnej výroby v rozmedzí od 10 do 15 %. Kľúčové na stavebnom trhu bude, ako sa veľké stavebné firmy vysporiadajú s takým objemom prác. Ak zoberieme do úvahy už dnes rozbehnuté zákazky a k nim sa pridajú tieto nové, je možné, že na trhu začnú chýbať niektoré profesie odborných zamestnancov, respektíve, že firmy budú musieť vynaložiť viac finančných prostriedkov na získanie kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj na nákup či prenájom technológií. Kľúčovou v tomto roku bude aj skutočnosť, či sa štátu, ako najväčšiemu investorovi, podarí rozpracovať a začať obstarávanie na nové dopravné projekty, ktoré by zabezpečili dostatok výrobnej náplne aj na ďalšie roky. Zároveň, už teraz je nutné začať sa zaoberať otázkou, čo bude v nasledujúcich rokoch, keď štát spotrebuje posledné finančné prostriedky z európskych fondov, a akým spôsobom potom zabezpečí financovanie budovania dopravnej infraštruktúry,“ tvrdí Marián Moravčík generálny riaditeľ, VÁHOSTAV – SK, a. s.

S nárastom objemu práce tiež porastú tržby stavebných spoločností. V roku 2017 očakávajú riaditelia nárast tržieb v priemere o 4,2 % a v nasledujúcom roku potom o ďalších 3,0 %. Veľmi optimistické sú v odhadoch pre tento rok veľké stavebné firmy, ktoré predikujú zvýšenie tržieb o 6,1 %.

Nadpolovičná väčšina (63 %) stavebných spoločností si pritom udrží ceny svojich prác na rovnakej úrovni ako doposiaľ. Zvyšovanie cien v priemere o 6 %, naproti tomu, avizuje viac než tretina (36 %) firiem a iba zanedbateľné minimum plánuje ceny znižovať.

„Prvý polrok som ešte optimistický a všetko bude v poriadku. Postupne v 2 polroku očakávam prepuknutie problémov v stavebných firmách z titulu zakontrahovania neziskových stavieb. Postihnuté budú firmy ktoré nemajú riadne optimalizované náklady stavieb,“ tvrdí Karol Rýznar, riaditeľ, Tebau, spol. s r. o.

„Podľa našich skúseností sa rok 2017 ukazuje v dobrom svetle. Svedčí o tom nielen množstvo cenových ponúk, ktoré spracúvame, ale i veľa rozostavaných projektov z roku 2016 a nedostatok odborných remeselníkov na trhu práce,“ hovorí Miloš Milanovič, riaditeľ, PS STAVBY, s. r. o.

„Očakávame podobný vývoj ako v roku 2016. Väčší impulz môže priniesť iba väčšie čerpanie eurofondov na infraštruktúru a príchod ďalších veľkých priemyselných investorov alebo zníženie DPH na stavebné práce,“ dodáva Marián Hybler, obchodný riaditeľ, REMESLO stav, s.r.o.

„Rast tržieb je závislý aj od produktivity práce. Práve IT nástroje našej spoločnosti pomáhajú výrazne zvyšovať produktivitu práce najmä optimalizáciou činností na stavbe,“ hovorí Martin Hudec, riaditeľ, ŠTOR CAD – GRAITEC s.r.o.

Aktuálne majú stavebné spoločnosti zazmluvnené zákazky na 6,4 mesiacov dopredu, pričom pre polovicu (49 %) ide o rovnaký stav ako v minulom roku. Štvrtina (24 %) si, naopak, v medziročnom porovnaní polepšila a ďalšia štvrtina (27 %) má v zásobníku práce menej zákaziek než pred rokom. Výrazne lepšie si vedú veľké stavebné firmy, ktoré majú zazmluvnené zákazky na 8,9 mesiacov dopredu.

Kapacity stavebných spoločností sú v prvom štvrťroku tohto roka využité na 75 %. Najväčšie vyťaženie pociťuje pozemné staviteľstvo (81 %), najmenšie, naopak, firmy zamerané na inžinierske stavby (61 %).