2. 5. 2016

Za prvé dva mesiace roka 2016 vyhlásili investori najviac obstarávaní na stavebné práce za posledné štyri roky

Za prvé dva mesiace roka 2016 vyhlásili investori najviac obstarávaní na stavebné práce za posledné štyri roky

V období od januára do februára 2016 vyhlásili investori 1 451 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 306 miliónov EUR. To predstavuje vôbec najvyšší počet v prvých dvoch mesiacoch za posledné štyri roky, teda za sledované obdobie. Ide však prevažne o malé zákazky. Pokračuje tiež zvýšená aktivita investorov v ukončovaní verejných obstarávaní. Konkrétnym stavebným firmám bolo zadaných 401 zákaziek v celkovej hodnote 153 miliónov EUR. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu februára 2016.

Vo februári 2016 vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia 572 obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote 125 miliónov EUR. Ďalej tak pokračuje zvýšená aktivita investorov a aj keď počet februárových obstarávaní nedosahuje rekordných hodnôt predchádzajúceho mesiaca, ide v medziročnom porovnaní o nárast o 242,5 percenta. Oproti tomu objem zákaziek je na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku (pokles 0,2 percenta). Najväčšie obstarávanie tohto mesiaca v celkovej hodnote 16,5 miliónov EUR vyhlásila spoločnosť U.S. Steel Košice s. r. o. „Je to fakt, ktorému sa firmy pôsobiace v stavebnom sektore tešia predovšetkým z dôvodu možnosti využitia a akcelerácie svojich kapacít a čím sa vytvárajú predpoklady ich ďalšieho rozvoja,“ povedal Gabriel Koczkáš, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva najväčšej projektovo-inžinierskej a konzultačnej spoločnosť na Slovensku DOPRAVOPROJEKT a.s.

Počas prvých dvoch mesiacov tohto roka sa vo Vestníku verejného obstarávania objavilo 1 451 súťaží v celkovej hodnote 306 miliónov EUR. To z hľadiska počtu predstavuje v medziročnom porovnaní päťnásobný nárast (403,8 percenta) a vôbec najvyššiu hodnotu za posledné štyri roky, teda za sledované obdobie. Z hľadiska objemu to však predstavuje nárast iba o necelú polovicu (41,5 percenta).Z tohto nepomeru je zrejmé, že sa jedná prevažne o malé zákazky. „Pred nami je posledné obdobie možnosti čerpania fondov EÚ v jednotlivých operačných programoch. Koncom roku bolo vypísaných viacero súťaží významných stavebných projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých vyhodnotenie očakávame v najbližších mesiacoch. Taktiež aj v ostaných operačných programoch ( odkanalizovanie, protipovodňové opatrenia, likvidácia skládok a pod.) je predpoklad možnosti realizácie stavebných firiem. Ak obstarávatelia vyhodnotia a ukončia proces verejného obstarávania u týchto stavieb v krátkom čase, znamenalo by to plynulý prechod nasadenia výrobných kapacít stavebných firiem z končiacich projektoch na nové možnosti realizácie,“ hovorí Miroslav Beka, riaditeľ HOCHTIEF SK s.r.o.

V období od januára do februára 2016 bolo investormi ukončených a konkrétnym stavebným firmám zadaných celkom 401 verejných obstarávaní, čo oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka predstavuje viac než dvojnásobný nárast (124 percent). Objem týchto zákaziek dosiahol celkovej hodnoty 153 miliónov EUR a v medziročnom porovnaní ide naopak o dvojpätinový pokles (37,9 percenta). Rovnako ako u vyhlásených obstarávaní tak išlo prevažne o malé zákazky. Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú, a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde ešte k aktualizácii dát. „Pri zvýšenom záujme o stavebné práce bude na trhu ubúdať dostupných stavebných firiem. Keďže ide o štátne zákazky, nepôjde o úbytok kvalitných spoločností ale tých lacných. Kvalitné spoločnosti maximálne vyťažuje súkromný sektor,“ uzatvára Mário Červenka, riaditeľ spoločnosti O.M.C. Invest.