15. 12. 2016

Za prvé tri štvrťroky 2016 boli vyhlásené obstarávania v celkovej hodnote 3,6 miliardy EUR

Za prvé tri štvrťroky 2016 boli vyhlásené obstarávania v celkovej hodnote 3,6 miliardy EUR

Od januára do septembra tohto roka vyhlásili investori 4 236 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 3,6 miliardy EUR, čo predstavuje najmenší objem investícií za posledné štyri roky. Aktivita investorov v ukončovaní verejných obstarávaní vykazuje rovnako dlhodobo zápornú bilanciu, pričom zákaziek bolo doposiaľ firmám zadaných o štvrtinu menej než vlani. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu septembra 2016.

V septembri tohto roka vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia 508 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 749 miliónov EUR. To oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka predstavuje pätinový pokles (22,3 percenta) počtu obstarávaní, z hľadiska objemu ide o desatinový pokles (13,2). „Najväčšie obstarávanie tohto mesiaca v celkovej hodnote 193 miliónov EUR vyhlásila spoločnosť Solar 2009, a. s. na nákup pohonných hmôt a súvisiacich služieb,“ komentuje Jiří Vacek, riaditeľ CEEC Research.

Za prvé tri štvrťroky 2016 sa vo Vestníku verejného obstarávania objavilo spolu 4 236 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 3,6 miliardy EUR. V medziročnom porovnaní ide z hľadiska počtu o takmer pätinový (19,3 percenta) pokles, objem však v rovnakom období dokonca zaznamenal pokles viac než tretinový (35,3 percenta) a ide tak o vôbec najnižší objem investícií za posledné štyri roky, teda za sledované obdobie (2012 – 3,64 miliardy EUR, 2013 – 6,6 miliardy EUR, 2014 – 5,1 miliardy EUR, 2015 – 5,55 miliardy EUR). „Nedostatok vyhlásených ale aj ukončených verejných obstarávaní sa prejaví negatívne na slovenskej ekonomike. Nebude to hneď, ale iste to niektoré firmy postihne,“ hovorí Mário Červenka, riaditeľ O.M.C. Invest.

Z vyššie uvedených zákaziek už bolo investormi 30 percent ukončených a zadaných konkrétnym firmám, čo z celkového objemu predstavuje 16 percent vo vyhlásenej celkovej hodnote 566 miliónov EUR. Reálne však boli tieto zákazky zadané v celkovej hodnote 520 miliónov EUR, teda o 8 percent menej oproti pôvodnej hodnote pri vyhlásení. Desatina z celkového objemu (11 percent) verejných obstarávaní bola neskôr zrušená. Po odčítaní zadaných a zrušených zákaziek zostávajú v procese obstarávania zákazky v celkovej hodnote 2,6 miliardy EUR.

Za prvé tri štvrťroky 2016 bolo ukončených a zadaných konkrétnym firmám spolu 3 111 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 3,3 miliardy EUR, čo medziročne predstavuje štvrtinový pokles (25,3 percenta) ich počtu. Objem zadaných zákaziek bol naopak takmer totožný s odpovedajúcim obdobím minulého roka (pokles o 1,4 percenta). Medziročné porovnanie významne ovplyvnila zákazka zadávateľa ŽSR z júla 2016 (modernizácia trate Púchov – Žilina) v celkovej hodnote 365 miliónov EUR. Po modelovom odčítaní tejto zákazky dostaneme medziročný pokles hodnoty zadaných zákaziek o 12,4 percenta. Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú, a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde ešte k aktualizácii a upresneniu dát.