2011

23. 12. 2011

PF 2012

Milí čitatelia, partneri a sympatizanti Stavebného fóra.sk, viac
22. 12. 2011

Viera, že pokles v dohľadnom čase vystrieda rast, očividne slabne

Nadvláda tmy nad svetlom sa končí – prvý sneh v Bratislave a jej okolí spečatil nielen symbolicky, presne v deň zimného slnovratu, ale i reálne nástup astronomickej zimy. Chvíľkovej radosti pribudlo a spolu s ňou prechodne zosilnela azda aj nádej, že čas, keď po poklese preberie aktivitu konečne rast, už nie je ďaleko. Ku svojmu istému koncu smeruje tak starý rok, ako aj jeho posledný kvartál, ktorému sa... viac
20. 12. 2011

Najväčšiu šancu získať úver má najmenej rizikový projekt

V predchádzajúcom článku sme si povedali niečo o pravidlách a podmienkach, za akých sú banky pripravené akceptovať financovanie projektov v oblasti fotovoltiky a bioplynu. Nech ide o akýkoľvek projekt, všeobecne možno uviesť, že ich ochota vychádza z reálnych možností, ako aj z aktuálnej úverovej politiky každej z nich. O finančnej sile a schopnosti kryť prípadné straty z úverov plynúce z rizík hovorí kapitálová primeranosť – podiel vlastného kapitálu a rizikovo vážených aktív. Čím je vyššia,... viac
15. 12. 2011

Fotovoltaika a bioplyn: banky podporia len naozaj dobré projekty

Na základe Národnou radou SR schváleného Zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE), platného od 29. júla 2009, sa na Slovensku otvoril priestor na výstavbu fotovoltaických elektrární, ako aj ďalších alternatívnych foriem výroby energie. Zákon presne vymedzil povinnosť štátu zabezpečiť istý podiel energie vyrobenej z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe EÚ v roku 2020. Slovensko sa tým zaviazalo podporiť nárast... viac
13. 12. 2011

Napriek nedôvere bánk sa realitné projekty na východe realizujú

Tohtoročné posledné košické diskusné stretnutie Stavebného fóra.sk sa zameralo na tému „Východ Slovenska: realitné projekty“. Aktívni rečníci poskytli v prezentáciách obraz o rozvoji trhu s nehnuteľnosťami v uplynulých mesiacoch v danej časti krajiny, ako aj o špecifikách cien, záujmu a ochoty investovať do toho-ktorého segmentu. K hlavnému partnerovi podujatia – MS Architekti s.r.o. – sa pridali tiež partnerské spoločnosti IMMOPARK Košice, Erste Group Immorent a Bussines Center Košice. viac
9. 12. 2011

Realitný november 2011: pod „retrohľadom“ tretí kvartál

Ako býva už každoročne dobrým zvykom, popri regulárnom dianí sprevádzanom nepredvídateľným počasím predstavuje november mesiac vyhodnocovania tretieho štvrťroka. Rozličné prieskumy, reporty a správy, ktorým sa len tak mimochodom v ostatnom čase venuje čoraz viac subjektov, sa pokúšajú zachytávať jednotlivé fakty, čísla a ukazovatele v ich periodickej – čiže medzimesačnej, medzikvartálnej a medziročnej – komparatívnej súvislosti, a na základe toho formulovať vývojové trendy, aj keď zväčša skôr krátkodobé. Čiastkových... viac
7. 12. 2011

Fórum o energii: Najlacnejšia je tá, ktorú netreba vyrobiť

Motto, ktoré sa 23. 11. 2011 nieslo konferenčným podujatím internetového časopisu Stavebné fórum v Košiciach Fórum o energii, podnietilo jeho účastníkov diskutovať o súčasnosti a perspektívach systémov centrálneho a lokálneho zásobovania teplom, príslušnej legislatíve, cenových súvislostiach a aj o budúcnosti obnoviteľných zdrojov energie a ich uplatňovaní v slovenských podmienkach. Okrem tradičného hlavného partnera podujatia – MS Architekti s.r.o. ho podporili Bussines Center Košice, Cross Point, n.o., Tepláreň Košice, a.s. (TEKO) a Technická univerzita... viac
2. 12. 2011

Sekundárne byty vs. novostavby: zbližovanie trendov pokračuje

Poloha, poloha a zas len poloha. Tieto „tri základné parametre“ vyzdvihujú realitní poradcovia ako hlavný predpoklad dobrej investície do nehnuteľnosti, nech už ide o ten či onen segment. Aby bola navyše výhodne prenajímateľná a svoju hodnotu prinajmenšom udržiavala, zvyknú popri „dobrej adrese“ zdôrazňovať jej dispozičné riešenie, výmeru, no a v neposlednom rade cenu. Skutočnosť, že dopyt po bývaní neslabne, potvrdil aj najnovší údaj NBS, podľa ktorého objem... viac
30. 11. 2011

Momentálne sa nachádzame vo fáze, keď trh neodpúšťa chyby

Financovanie developerských projektov a realitné segmenty, ktoré majú v tomto ohľade najlepšiu perspektívu, je už niekoľko mesiacov ústrednou otázkou väčšiny relevantných prieskumov. Správanie a postoje bánk – kľúčový faktor investičného rozvoja – zostáva napriek istým náznakom medziročného rastu naďalej neisté. Ich orientáciu na regióny so stabilným makroekonomickým zázemím a fungujúce trhy či na kvalitu predkladaných projektov so silným modelom podnikania preukázal nielen nedávny prieskum CEE Property Lending... viac
25. 11. 2011

Investori komerčných nehnuteľností sa rozhodujú podľa regiónov

Oživenie trhu priemyselných nehnuteľností developermi, najnovšie trendy v oblasti maloobchodných a kancelárskych priestorov, zefektívnenie podmienok pre ich nájomcov a súčasná cenotvorba komerčných nehnuteľností. Východiskové sylaby vytýčené obsahovým plánom tretieho tematického panelu medzinárodnej odbornej konferencie K pohľadu na domáci trh s komerčnými nehnuteľnosťami v rámci zoskupenia V4, ktoré označil za dobrý marketingový nástroj, ich vyzval moderátor Jaroslav Kaizr z konzultačno-realitnej spoločnosti Cushman & Wakefield. Priemyselný segment, ktorý je... viac
23. 11. 2011

Realitné právo a dane na Slovensku: od nového roku po novom

Novinky realitného práva a daní – takto znel názov druhého tematického panelu medzinárodnej odbornej konferencie Real Estate Market > Slovensko 2011 – Trh nehnuteľností, ktorú – ako sme už písali – zorganizoval minulú stredu internetový časopis Stavebné fórum.sk. Napohľad suchopárna, zavše akademická právnická problematika však dostáva pri konkretizácii a väzbe na prax úplne iný rozmer. Jej znalosť je dnes alfou a omegou nielen transparentnosti a čitateľnosti externých zmluvných... viac
18. 11. 2011

Developeri budú musieť počúvať viac svojho architekta a realitného konzultanta

Po vyše siedmich mesiacoch usporiadal internetový časopis Stavebné fórum.sk ďalšiu medzinárodnú odbornú konferenciu Moderátor Roman Talaš z architektonickej kancelárie Siebert + Talaš vyzval na úvod panelistov, aby vyjadrili svoje očakávania, pokiaľ ide o najbližší vývoj trhu s bývaním, napríklad aj z pohľadu 200 miliónov eur, ktoré sú momentálne v bytovej výstavbe, a súčasných zhruba 3 000 nepredaných bytov. „Osobne verím vlastnej skúsenosti s klientom. Tie projekty boli vyrábané v historicky inom... viac
16. 11. 2011

Slnečnice, základný kameň South City, sa otvárajú mestu

Mesto v meste, civilizovaný opak socialistickej betónovej džungle, porovnávacia mierka pre ďalší vývoj bývania v strednej Európe, morálna rehabilitácia sídliska, inšpirujúce mestské centrum 21. storočia. Takýmito slovami sme pred vyše tromi rokmi popisovali veľký projekt Južného mesta (South City), ktorý významne prispeje k prekvalifikovaniu bratislavskej Petržalky, dosiaľ „najväčšej nocľahárne v republike“, na perspektívny investičný cieľ. Zámer sa začal konečne napĺňať. Investor Cresco Group prezentoval nedávno... viac
10. 11. 2011

Peter Bečár (P3): So špekulatívnou výstavbou treba naďalej počítať

Už desať rokov rozvíja koncepciu moderných logistických parkov v 10 európskych krajinách. Pod jej správou je vyše 1,5 milióna m2 plôch v 54 distribučných centrách, vlastní takmer 820 000 m2 určených na ďalšiu výstavbu. V rámci svojho prieniku do stredoeurópskeho regiónu neskrýva ambíciu vytvoriť tu sieť distribučných centier pre firmy logistické, maloobchodné aj výrobné, kde inklinuje k výstavbe hál zameraných na ľahké priemyselné odvetvia. V SR má vo výstavbe... viac
8. 11. 2011

Lexxus: Na najlepšie projekty sa opäť čaká v poradovníkoch

Zdá sa, že situácia na trhu s novými bytmi sa začína konečne stabilizovať. Ak by sa ešte z niektorých miest ozval nesúhlas s takýmto tvrdením, určite nie z Bratislavy. Ako vo svojom ostatnom newslettri konštatuje spoločnosť Lexxus pôsobiaca na slovenskom rezidenčnom trhu od roku 2005, počas leta a začiatkom jesene pribudli v hlavnom meste nové projekty a vzrástol aj počet predaných bytov. Čo podľa nej zabralo najviac?... viac
4. 11. 2011

Realitný október 2011: v znamení investičnej pestrofarebnosti

Financovanie realitných projektov v krajinách strednej a východnej Európy zostáva naďalej neisté, tvrdí nedávno zverejnený prieskum CEE Property Lending Barometer 2011 globálnej spoločnosti KPMG, narážajúc tým okrem iného na povestnú vlastnosť bánk – opatrnosť. Napriek tomuto paušálnemu konštatovaniu sa realitný október na Slovensku vyznačoval pestrofarebnou štruktúrou pripravovaných aj prebiehajúcich investičných aktivít, ktorých kompletný výpočet by bol v rámci jedného článku akiste nereálny a treba uznať, že... viac
2. 11. 2011

Väčšine európskych investorov chýba vôľa akceptovať riziko

Dozvuky prvej a náznaky avizovanej druhej krízovej vlny sa chtiac-nechtiac stávajú skúšobným kameňom odvahy investorov podstúpiť zvýšenú mieru rizika, realitných nevynímajúc. Faktor, na ktorom stojí i padá nielen filozofická, ale rovnako aj bytostná podstata podnikania, bol od začiatku roka 2011 podrobený prieskumu medzinárodnej realitno-konzultačnej spoločnosti Colliers International (CI) s názvom „Global Investor Sentiment Survey“. Výsledky reflektovali predovšetkým ich ochotu akceptovať riziko, optimizmus, kľúčové obavy... viac
31. 10. 2011

Informatizácia trhu a online transakcie zefektívňujú realitný biznis

Že elektronický spôsob objednávania materiálov, tovarov alebo služieb prináša nielen preukázateľné finančné i časové úspory, ale zároveň vyššiu úroveň transparentnosti vzťahov, je evidentné. Elektronické aukcie ako nová forma obchodných transakcií v priemysle či stavebníctve citeľne zasahujú i do sféry verejného obstarávania, kde sa ich používanie pri nadlimitných zákazkách stalo od 1. 3. 2011 zo zákona povinné. A treba už len dodať, že rovnaký trend s podobným mechanizmom fungovania... viac
26. 10. 2011

Inštitút urbánneho rozvoja žiada systémové riešenie problémov

Nerovnováha medzi rozvojovou kapacitou územia, formátom stavebných projektov a ich dopadom na zaťaženie mesta dopravou viedlo v ostatných rokoch k situácii podobnej kolapsu. Keďže počas krátko trvajúcej periódy živelnej výstavby ambície developerov nemal kto takpovediac „schladiť“ a priviesť na zem, rozmotať spletité klbko dopravných vzťahov nebude jednoduché. No nielen tých. Dobré fungovanie trojuholníka verejnosť – samospráva – investor si vyžaduje skutočný interrezortný prístup, ktorý sa nerozbije... viac
21. 10. 2011

Slovenskí stavebníci upriamujú mierny optimizmus na rok 2012

Vývoj stavebnej produkcie na Slovensku sa už dlhšie obdobie ocitá v mínusových číslach. Oproti priemeru za celú eurozónu aj úniu sa jej v medzimesačnom (-2,3 %) ani medziročnom porovnaní (-7,7 %) v auguste nevodilo práve chvályhodne. Pokiaľ ide o druhý ukazovateľ, horšie dopadli už len Portugalsko, Maďarsko a Slovinsko. Aj keď ide zatiaľ iba o predbežné výsledky, Eurostat – štatistický úrad EÚ – vo svojich odhadoch nezvykne triafať vedľa. K zisteniu,... viac
19. 10. 2011

Banky zaujíma prostredie so silným makroekonomickým zázemím

Zmenilo sa niečo na ochote bánk pumpovať peniaze do realitných projektov v strednej a východnej Európe? Situáciu si tentoraz vzal na mušku najnovší prieskum globálnej spoločnosti KPMG prezentovaný v publikácii CEE Property Lending Barometer 2011. Tá podľa neho, napriek výraznému nárastu investičných transakcií do nehnuteľností oproti roku 2010, ostáva neistá. Čo to v praxi znamená? Vzhľadom na nevyrovnanú výkonnosť realitného biznisu v jednotlivých krajinách (možno... viac
14. 10. 2011

Bratislava obstaráva flexibilný a čitateľný územný plán

Miera verejnej participácie v princípe otvorenej samosprávy, zmeny a metodika tvorby územného plánu, podpora investičných zámerov zo strany mesta – týmito tematickými smermi sa uberala ďalšia časť diskusie nazvanej Rozvoj a stratégia mesta Bratislava, ktorú náš internetový časopis usporiadal minulý týždeň. Ako na úvod tematického bloku zdôraznil primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik, snaha samosprávy celkovo zmeniť klímu a pri maximálnej transparentnosti zapájať obyvateľov do rozhodovania... viac
11. 10. 2011

Smerovanie k trvalo udržateľnému mestu nesmie byť len frázou

Otvorená samospráva, doprava a kvalita života. Zlepšenie v týchto troch oblastiach označil primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik za kľúčové priority jeho štvorročného funkčného obdobia. Stalo sa tak počas diskusie V záujme zlepšenia dopravy Milan Ftáčnik potvrdil dôraz na jej neautomobilové segmenty, na posilňovanie verejnej dopravy (VD) a rozvoj integrovaných dopravných systémov (IDS). Cieľom je, aby si ten, kto prichádza do Bratislavy za... viac
30. 9. 2011

Výstavba nových kancelárií sa v Bratislave konečne rozhýbala

Pri pohľade na kancelársky development, tentoraz odpútanom od medzikvartálnych či medziročných porovnaní, je nesporné, že niečo sa – minimálne v hlavnom meste Slovenska – konečne pohlo. Na rohu Bajkalskej a Prievozskej ulice spustil investor Pressburg Urban Projects dlho odkladanú výstavbu administratívnej budovy Forum Business Center, ktorá obohatí trh o 17 600 m2 prenajímateľnej plochy v štandarde A. Spoločnosť Immocap Group iba pred niekoľkými dňami ohlásila, že 19 000 m2... viac
29. 9. 2011

Projekt Konventná 6 podporí „genius loci“ starej Bratislavy

Prostredie takmer nenápadnej neskoroklasicistickej Konventnej ulice, ktorá dostala svoj názov podľa evanjelického konventu, reprezentuje výnimočnú lokalitu staršej Bratislavy, ktorá napriek zanedbanému výzoru nestratila nič zo svojho jedinečného genius loci. Koncentrácia významných stavieb na relatívne malej ploche odhaľuje bohatý historický odkaz, poukazujúc na diela najznámejších dobových architektov: monumentálny evanjelický kostol, evanjelické lýceum (Bendl), kde pôsobili štúrovci či Štefánik, prvý dom na Konventnej... viac
22. 9. 2011

Záhorské sady vyrastajú v tesnej blízkosti štvrte Pod vŕškami

Ožívajúci stavebný ruch vo vybraných lokalitách Bratislavy nasvedčuje tomu, že guráž sa nesmelo prinavracia konečne aj developerom zameraným na segment bývania. Ťažko povedať, či spolu s ňou aj náležitá rozvaha, no v každom prípade nečinne sa prizerať na agilnú konkurenciu nie je recept na úspešné pokračovanie. Túžba byť lepší, prípadne najlepší, však niekedy vedie k pôvabným situáciám, keď sa, obrazne povedané, na jednom smetisku... viac
20. 9. 2011

Obchodné rekordy na „pokrivenom“ priemyselno-logistickom trhu

To, že voľných priemyselných plôch v strednej Európe v dôsledku silnejúceho dopytu a slabnúcej novej výstavby pomaly, ale isto ubúda, je zrejmé už niekoľko mesiacov. Čoraz limitovanejší výber neprenajatých plôch a ich klesajúci podiel, ktorý v danom regióne dosahuje v priemere 11,8 percenta, neostal bez povšimnutia ani v realitno-konzultačnej spoločnosti Cushman & Wakefield. To by sa však ešte dalo považovať za zdravú mieru, nebyť špecifických lokalít, kde táto... viac
16. 9. 2011

Rozvoj ekologického mesta predpokladá inteligentný ekosystém

Štáty celého sveta s napätím čakajú na príchod ohlasovanej druhej vlny globálnej hospodárskej krízy. Krach amerických bánk po zdanlivej pauze pokračuje a jednotná európska mena rieši existenčnú otázku vlastného prežitia. Nedávno skonštituovaný pokrízový manažment firiem a spoločností sa dnes znova prezlieka do pohotovostnej rovnošaty a pojem znovu naštartovanie rastu sa opäť raz stáva tabu. Napriek dusivej atmosfére, či práve vďaka nej, sa rodia iniciatívy. Medzi tie... viac
12. 9. 2011

EXPO REAL: středobodem jsou finance a udržitelnost

Hlavní pozornost mnichovského veletrhu EXPO REAL se letos bude soustřeďovat na finanční a investiční strategii v pokrizovém období a samozřejmě i na problematiku udržitelnosti – říká Eugen Egetenmeir, výkonný ředitel společnost Messe München, která veletrh pořádá. Všeobecně se má za to, že krize je už za námi. Jaká očekávání máte ohledně letošního EXPO REAL? viac
1. 7. 2011

Milí čitatelia, partneri a priatelia Stavebného fóra.sk

Ďalší rok ubehol ako voda a my stojíme znova pred letnou – tentoraz dvojmesačnou odstávkou webu, počas ktorej zostane aktivovaná iba rubrika aktualít. Ďakujeme vám za priazeň, ktorú ste nám počas uplynulých mesiacov prejavovali návštevami portálu a podujatí nášho internetového časopisu – diskusných stretnutí, pracovných raňajok, konferencií či exkurzií. Prajeme vám mnoho príjemných a krásnych dovolenkových zážitkov a tešíme sa na opätovné stretnutie s vami v septembri 2011. viac
30. 6. 2011

Maloobchod: stabilitu a rast nahlodáva makroekonomická neistota

Podľa mapy, ktorú pripravila medzinárodná realitno-konzultačná spoločnosť Colliers International, člen Bratislava Research Forum (BRF), sa prenájmy maloobchodných priestorov na najexkluzívnejších nákupných triedach v regióne zahŕňajúcom Európu, Stredný východ a Afriku (EMEA) držia na stabilnej cenovej hladine. Nerozkolísala ju ani neistota okolo štátnych deficitov, v ktorých sa topia niektorí členovia eurozóny, či nepokoje vo viacerých stredovýchodných či severoafrických štátoch. A tak najvyššie dosahované nájomné v najvyššom štandarde v najlepšej... viac
28. 6. 2011

Camfil Farr: Čistý vzduch v budovách = základné ľudské právo

Pýtajte sa zamestnávateľa, obchodníka, prenajímateľa, čo dýchate a či sa to dá vylepšiť. S takouto výzvou či odporúčaním sa veru človek nestretáva denne. Pri projektovaní budov, vo vnútri ktorých má prebiehať zvýšený pohyb ľudí, treba pamätať na kvantum rozličných zákonov, vyhlášok či noriem, bez splnenia ktorých by odborný posudok technickej inšpekcie voči hlavnému dodávateľovi ani investorovi nemohol byť priaznivý. Do tohto zoznamu neodmysliteľne patrí aj norma... viac
24. 6. 2011

Internet odštartoval novú éru v spôsobe prenajímania kancelárií

Slovenský kancelársky trh je v informatizácii o nemalý krok ďalej. To, čo mu doteraz jednoznačne chýbalo, bol jednoduchý a transparentný predajný kanál priamo medzi vlastníkom budovy resp. prenajímateľom a nájomcom. V tejto chvíli sa už prenájom kancelárie môže odohrať aj prostredníctvom internetu. Efektívnu pomôcku ponúka obom aktérom transakcie nový špecializovaný portál Kancelarie.sk. Za cieľ si kladie zjednodušiť proces výberu vhodného kancelárskeho priestoru, pričom ako benefity sľubuje... viac
22. 6. 2011

Strecha ako prostriedok i dejisko návratu zelene do mesta

Väčšina slovenských väčších miest ešte stále pripomína skôr betónovú džungľu ako moderné centrá 21. storočia. Kým vo svete sa už niekoľko rokov naplno rozvíja trend architektúry, ktorý vracia do veľkomiest a rozvinutých mestských aglomerácií zeleň, u nás sú moderné budovy čerpajúce energiu z obnoviteľných zdrojov a s bujnou vegetáciou vo forme monumentálnych visutých záhrad či strešných parkov raritou. Ako v období stavebného rozmachu pred krízou, keď sa v Bratislave... viac
17. 6. 2011

Dopravná infraštruktúra a investičné projekty na východe potrebujú stimuly

V druhom diskusnom paneli ponúkol pohľad na potreby košického kraja šéf odboru dopravy na Úrade košickej krajskej samosprávy, Ladislav Olexa. Súčasný stav a perspektívy budovania cestnej infraštruktúry vyššej kategórie v regióne prezentované rezortom dopravy sú dokladom ďalšieho odsúvania termínov jej realizácie. A to tak dobudovania úsekov diaľnice D1 v Prešovskom kraji, ako aj etáp pokračovania diaľnice od Košíc smerom k ukrajinskej hranici. Dochádza takisto k posunu realizácie... viac
15. 6. 2011

Tewfik Sabongui (JLLS): Chceme byť klientova prvá voľba, jeho najdôveryhodnejším poradcom

Dve vedúce poradenské firmy zlúčili svoje európske obchodné aktivity. Globálna komerčná realitná spoločnosť a vedúci hráč na trhu s prenájmami a investíciami v Londýne Jones Lang LaSalle sa koncom mája tohto roku spojil s medzinárodnou poradenskou firmou na regionálnych trhoch King Sturge. Podľa podmienok dohody zaplatí prvá spoločnosť druhej 197 miliónov libier s tým, že všetkých 43 kancelárií King Sturge v celej Európe, vrátane 24 v Británii, sa stane súčasťou Jones... viac
10. 6. 2011

Investovanie na východe republiky sa iba pomaly vracia k stavu pred krízou

Kým vlani, koncom mája, si účastníci diskusného stretnutia v Košiciach vzali na mušku kvalitu architektúry a pokrízových ekonomicko-právnych vzťahov v oblasti developmentu, po roku sa – rovnako v metropole východu – zamerali na tému „Development po kríze II. = čas na nové investičné projekty“. Diskutujúci z oblasti verejnej správy, architektúry a urbanizmu, poradenstva, investícií aj realít dostali tentoraz možnosť výmeny skúseností a poznatkov v rámci troch panelov. Partnermi konferencie boli MS Architekti... viac
8. 6. 2011

Aplikácia princípu PPP v oblasti sociálnych služieb

Na Slovensku už mnohí poznajú pojem verejno-súkromného partnerstva (PPP – Public Private Partnership). Málokto však vie o širokých možnostiach uplatnenia tohto projektového nástroja. Cieľom príspevku je priblížiť jeho potenciál vo sfére sociálnych služieb, ktoré sa v ostatných desaťročiach stali súčasťou každodenného života modernej spoločnosti. Funkcie ako starostlivosť o starých a nevládnych ľudí postupne v značnej miere prebral od rodiny štát a úmerne tomu boli posilňované aj jeho... viac
3. 6. 2011

Slovenské stavebníctvo uviazlo na plytčine, tvrdia jeho lídri

Po pol roku sa opäť zišli poprední predstavitelia štátu, najväčších stavebných spoločností, ich dodávateľov a masmédií, aby diskutovali tak o aktuálnom stave, ako i o očakávanom vývoji svojho rezortu – najmä z pohľadu nových zákaziek. Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2011 s víziou na tento i budúci rok, ktoré v posledný májový deň zorganizovali v kongresovej hale Kempinski Hotel River Park Bratislava spoločnosti CEEC Research, KPMG Slovensko a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska... viac
1. 6. 2011

Obytný súbor ZIPAVA – skĺbenie tradičného s moderným

Ak sa v posledných mesiacoch na viacerých fórach zdôrazňuje pretrvávajúci previs ponuky nad dopytom, najviac sa toto konštatovanie týka realitného segmentu, ktorý je predurčený na bývanie. V závislosti od lokality, dopytu, no i vlastných investičných ambícií vymedzujú developeri určujúce prvky a mantinely konkrétneho projektu voči potenciálnemu klientovi. V prípade obytného komplexu ZIPAVA, ktorého slávnostná kolaudácia sa uskutočnila tento pondelok za prítomnosti primátora mesta Stupava Pavla... viac
27. 5. 2011

Tréningová hala košickej Steel Arény – investícia nielen do hokeja

Slovensko, hosťujúca krajina nedávno skončených Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, privítalo jeho priaznivcov v nových moderných halách, kde sa v priebehu troch týždňov zvádzali súboje o medaily. Zatiaľ čo však bratislavský Zimný štadión Ondreja Nepelu neprestáva vyvolávať rozbroje pre obvinenia z údajne predraženej prestavby, prípad novopostavenej tréningovej haly pri košickej Steel Aréne, ktorá bola oficiálne otvorená koncom marca 2011 a zhruba mesiac nato začala slúžiť ako miesto... viac
25. 5. 2011

Kancelársky sektor v Bratislave narástol o ďalších 11-tisíc m2

Po maloobchode a logistike prichádza na rad administratíva. Trh s kancelárskymi priestormi na území hlavného mesta Slovenska, ktoré zoskupenie BRF (Bratislava Research Forum) už tradične rozdeľuje na centrum (City Center), vnútornú (Inner City) a okrajovú časť (Outer City), sa v prvom štvrťroku 2011 správal predvídateľne, takže ten, kto predpokladal nečakané zvraty či nástup nových trendov, sa nedočkal. Podľa najnovšieho vyhodnotenia tak celková ponuka kancelárií (Office Stock)... viac
20. 5. 2011

Cohousing v Zåhrade – krajšia alternatíva pre českých seniorov?

Otázka, či sa môže stať susedské bývanie pre seniorov atraktívne, naprieč celým generačným spektrom v spoločnosti takmer ani nezaznieva. O to, čo všetko s ňou súvisí, však prejavujú rastúci záujem tí, ktorých sa začína bytostne dotýkať. A práve princípom cohousingu inšpirovaný projekt Zåhrada vyrastajúci v českej Lysé nad Labem neďaleko Prahy bol predmetom obsiahlej prezentácie, ktorej sa v rámci minulotýždňovej diskusie aktívne ujal jeho šéfarchitekt, duchovný otec a hlavný... viac
18. 5. 2011

Bývanie pre seniorov: investícia so špecifickou formou návratnosti

Výnimočné témy si zasluhujú výnimočnú pozornosť. K niektorým z nich sa Stavebné fórum.sk cyklicky vracia, pretože sú jednak spoločensky závažné, jednak zastupujú problematiku, ktorej evolúcia je hodná pozornosti. Ostatné diskusné stretnutie, ktoré sa konalo minulý týždeň v hoteli Premium, opätovne potvrdilo, že podpora výstavby bývania pre seniorov sa, obzvlášť v období rýchleho demografického starnutia, stáva jednou z najnaliehavejších potrieb dneška. Špecifiká takto zameraných projektov, zmeny... viac
13. 5. 2011

Mladé Čunovo: Developer sa vzdáva časti susedských záhrad

Pre ľudí, ktorí majú niečo spoločné – tak znelo a dodnes znie motto projektu Mladé Čunovo, ktorý popri pozemkoch určených na výstavbu individuálnych rodinných domov prináša do slovenskej tradície bývania nevšedný prvok. Ako sme informovali už v septembri 2010, prioritným cieľom investora poučeného zlými skúsenosťami z výstavby rodinných domov v iných lokalitách sa tentoraz stala socializácia novej obytnej zóny. Na jej dosiahnutie si zvolil tzv. susedské... viac
11. 5. 2011

Rezidenčný development to nevzdáva a dúfa v zásadný prielom

Kým v prípade prenájmov kancelárskych a logistických priestorov odchádza krízou vynútené obdobie zliav či iných benefitov vzhľadom na zastavenie novej výstavby a stlačenie miery ich neobsadenosti na historické minimum postupne do nenávratna, rezidenčný development svoj boj o klienta stále nedovŕšil. Z predajného potenciálu niektorých projektov začína nebezpečne odkrajovať zub času a prázdne byty, keďže prechod do prevádzkového režimu ani po roku či dvoch nenastal, strácajú na svojej úžitkovej hodnote... viac
6. 5. 2011

Neobsadenosť na priemyselnom trhu dosiahla historické dno

Tak ako každý rok, aj tentoraz prichádzajú hodnotenia prvého kvartálu 2011 až začiatkom mája. Zber údajov a ich vyhodnotenie podľa osvedčenej metodiky je proces zložitý, ktorý si – ak má byť výsledok objektívny a hodnoverný – nejaký ten čas vyžaduje. Z analýzy Cushman & Wakefield, najväčšej poradenskej spoločnosti v odbore komerčných nehnuteľností na svete, vyplýva, že po dlhoročnej dominancii bratislavského preberajú v segmente priemyslu a logistiky iniciatívu ďalšie slovenské regióny.... viac
4. 5. 2011

Realitný apríl 2011: Nestály, vrtošivý, bez väčších paradoxov

Za najbláznivejší mesiac v roku sa odjakživa považuje štvrtý. Počasie, na ktoré sa uvedený epiteton vzťahuje, však nie je zďaleka jeho jediným nositeľom. Vrtochy a nestálosť prenikajú z pohľadu hodnotiaceho subjektu aj do reťazenia udalostí či rozhodnutí naprieč všetkými ľudskými aktivitami. Logika príčin a následkov je však neúprosná – a platí to aj pre realitný apríl 2011. Správa o rekonštrukcii legendárnej Zochovej chaty blízko Modry, zdanlivo informačný... viac
29. 4. 2011

Občianske iniciatívy, verejné diskusie, petície – čo s tým?

Fakt, že petície proti novej výstavbe a ich iniciátori – občianski aktivisti začínajú byť vážnym a spoločensky komplikovaným problémom, ilustruje dianie v hlavnom meste Slovenska. Obzvlášť po minuloročných komunálnych voľbách si miesto spolujazdca na tejto vlne obľúbili politické strany, ktorých bytostným princípom je, ako už býva dobrým zvykom, negácia všetkého, čo ich predchodcovia z opačného spektra na postoch samosprávy vymysleli, začali či dokončili. Napriek svojej nepopierateľnej – najmä morálnej... viac
26. 4. 2011

Zelené stavby: úspora nákladov a efektivita prevádzky

Ak si v obchodoch zvykáme pri výbere spotrebičov najvyššej energetickej triedy, tak sa onedlho budeme sústrediť aj na objekty s čo najnižšou energetickou náročnosťou. Košické diskusné stretnutie Stavebného fóra venované zeleným projektom vzbudilo pozornosť najmä u tej časti odbornej verejnosti, ktorá isté skúsenosti s takýmito stavbami buď už má, alebo sa ich projektovaniu a realizácii venuje, prípadne chce o nich získať viac informácií, ako ich bolo... viac
21. 4. 2011

Poskytovanie a splácanie hypoúverov od tohto mesiaca po novom

Že hypotekárny trh predstavuje dynamizujúci faktor rozvoja nielen realitného sektora, ale prakticky celého hospodárstva krajiny, odznelo aj počas medzinárodnej odbornej konferencie Real Estate Market > Slovensko 2011. K rastúcemu dopytu po nových hypotékach vlani (+18 %) prispelo podľa Dávida Dereníka z UniCredit Bank Slovakia niekoľko faktorov: konkurenčný boj o klienta, pokles úrokových sadzieb, demografia, priemerný vek klienta 35 rokov, regionálne špecifiká či štruktúra pracovných odvetví. Vladimír Dohnal... viac
19. 4. 2011

Ponúknuť štandard v podobe zlatých kľučiek dnes už nestačí

Smerovanie developmentu na Slovensku – takto znel názov posledného – tretieho panela 7. ročníka konferencie Stavebného fóra.sk Na úvod tretieho panela prezentoval jeho moderátor Michal Šourek (MS architekti s.r.o.) Shillerov diagram, čo je graf vývoja cien rezidenčných nehnuteľností v USA zachytávajúci obdobie od roku 1870, cez obe svetové vojny, až po súčasnosť (2010). Zaužívaný názor, že cena nehnuteľností v dlhodobom horizonte, očistená od vplyvu inflácie, rastie, podľa... viac
15. 4. 2011

Multifunkcia na ústupe, záujem sa presúva na menšie projekty

Avizovaný druhý panel 7. ročníka konferencie Stavebného fóra.sk Dnešný klient je asi drzejší, no oprávnene „Mali sme jeden predkrízový projekt, zrealizovaný, ktorý bol mimoriadne úspešný. Slovenské domácnosti však nedokážu financovať nehnuteľnosť vlastnými zdrojmi. Prvé zareagovali banky – tým, že sa vrátili k 100-percentnému financovaniu,“ povedal Andrej Slezko zo spoločnosti BZ Group. 1700 € – tam niekde podľa neho začína záujem o byt v Bratislave, kde je tlak... viac
12. 4. 2011

Hypotéky – faktor, ktorý realitný trh „olejuje“ a dynamizuje

Ekonomický vývoj a dopad na trh nehnuteľností, realitný trh pod drobnohľadom a smerovanie developmentu na Slovensku. Tieto nosné témy sa stali zároveň tromi avizovanými panelmi 7. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie „Mnohí ľudia majú nehnuteľnosť ako dedičstvo z minulého režimu,“ skonštatoval v úvode prvého panelu konferencie o vývoji ekonomiky a jeho dopadoch na realitný trh Dávid Dereník z UniCredit Bank Slovakia. Nárast žiadostí o nové hypotéky (za minulý rok až... viac
8. 4. 2011

Výlučne technologické parky = riziko straty posledných šancí

Naposledy sme v návrate k prvému tohtoročnému diskusnému stretnutiu Stavebného fóra v Košiciach venovanému bohato diskutovanej téme technologických parkov, ich rozvoju a investičným príležitostiam ponúkli postrehy, názory a skúsenosti len časti jeho účastníkov. Dnes teda prinášame podstatné myšlienky ďalších diskutujúcich z prostredia ministerstiev, samosprávy, univerzít, developmentu, ale aj lokálnych iniciatív či zoskupení. viac
5. 4. 2011

Technologické parky na Slovensku: čas hrá proti nám

Prvá tohtoročná košická konferencia Stavebného fóra KSK chápe vedecko-technologické parky (VTP) ako prostriedok rozvoja a investičných príležitostí pre celú aglomeráciu Košice-Prešov i ako prvok posilnenia podmienok na rast zamestnanosti a konkurencieschopnosti. Za uplynulých 10 rokov vznikla v regióne sieť priemyselných, no nijaký technologický park. A to domáce a zahraničné firmy produkujúce vyššiu pridanú hodnotu ochudobňuje o spojenie s univerzitami a výskumnými inštitúciami. Peter Ťapák z odboru regionálneho rozvoja Úradu KSK preto... viac
1. 4. 2011

Malý Raj v Slovenskom Grobe: stav projektu po roku a pol…

Pred poldruha rokom sme v našom internetovom časopise predstavili veľký projekt Malý Raj, ktorý dnes vyrastá 13 km od Bratislavy a 3 km od vinárskeho mestečka Pezinok, v katastri obce Slovenský Grob. Čím sa mal odlíšiť od množstva iných nasľubovaných rajov? Ako vtedy uviedol Martin Popik, sales manager developerskej spoločnosti ISI group, pred jeho realizáciou si dali urobiť niekoľko prieskumov trhu a verejnej mienky. Na základe... viac
30. 3. 2011

Colliers International: Investori objavujú „región novej Európy“

Colliers International, popredná medzinárodná realitno-konzultantská spoločnosť, ktorej slovenská filiálka je členom Bratislava Research Forum (BRF), si vo svojom poslednom prieskume vzala „na mušku“ 12 trhov, ktoré označuje termínom „región novej Európy“. Albánsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko a Ukrajina sa podrobili mapovaniu, ktorého výsledkom je zhrnutie všetkých odvetví komerčných nehnuteľnosti v zmienených krajinách za rok 2010 i prognózy ohľadom trendov... viac
25. 3. 2011

Ekonomické stavby: dva inovatívne programy na podporu bývania

Spoločnosť Ekonomické stavby, vedúci výrobca a staviteľ murovaných rodinných domov v Česku, na Slovensku a v Poľsku, dáva o sebe vedieť síce len sporadicky, no ide zrejme o stratégiu, lebo vždy to stojí za to. V období, keď dopyt na nevedno aký čas zastavil stavebný ošiaľ developerov, sa treba poriadne zamyslieť nad tým, kde ešte ponuka nestihla vyplniť prázdny priestor a urobiť to ako prvý. Vymyslieť inovatívny projekt... viac
22. 3. 2011

Kľúčovou prioritou stavebníkov zvýšenie efektivity fungovania

Aktuálne výsledky Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva 02/2011, ktorú v spolupráci so firmami KPMG Slovensko a Ipsos Tambor spracovala spoločnosť CEEC Research, potvrdzujú predikcie blížiacej sa stabilizácie odvetvia. Z údajov získaných zo 100 telefónnych interview uskutočnených začiatkom februára 2011 s kľúčovými predstaviteľmi vybraných stavebných spoločností vyplýva, že kým jedna polovica očakáva v roku 2011 mierny rast slovenského stavebníctva, druhá naďalej predpovedá pokračovanie poklesu. Vážený priemer očakávaní všetkých riaditeľov však... viac
18. 3. 2011

Dopyt rastie, ponuka klesá – majitelia kancelárií zacítili svoju šancu

Svetový kancelársky trh sa vymanil z recesie a zaznamenáva rast nájmov, oznamuje najnovšia výskumom podložená správa spoločnosti Cushman & Wakefield (C&W). Reštartovanie obchodných aktivít firiem spôsobuje nárast dopytu, ktorý v kombinácii s úbytkom ponuky – najmä novopostavených kapacít – vytvára živnú pôdu na tvorbu nových cenníkov. Či možno takýto vývoj označiť za pozitívny, záleží od uhla pohľadu, v každom prípade sa však podpisuje na oživovaní daného realitného... viac
15. 3. 2011

Integrovaný dopravný systém – jediná efektívna alternatíva individuálnej dopravy

Koncepčná a kvalitná dopravná infraštruktúra, bez ktorej nie je mysliteľný rozvoj akejkoľvek civilizovanej krajiny, predstavuje problém komplexný a nanajvýš zložitý. Účastníkov druhého panelu konferencie Fórum o doprave: Bratislava a regióny, ktorú minulý utorok zorganizoval internetový časopis Stavebné fórum.sk, o tom presvedčili jej ďalší aktívni rečníci. Zjednocujúcim prvkom bola tentoraz čoraz viac používaná skratka IDS – čiže Integrované Dopravné Systémy, ktoré sa pre stredoeurópske aglomerácie stávajú často... viac
11. 3. 2011

Bratislava a regióny v perspektíve dopravného rozvoja

Rozvoj Slovenska si možno len ťažko si predstaviť bez budovania koncepčnej a kvalitnej dopravnej infraštruktúry, ktoré sa nekončí len diaľnicami a rýchlostnými cestami. Všetky problémy treba riešiť komplexne, nie izolovane, na čo je potrebná podrobná projektová dokumentácia. Na takomto závere z úst výkonného riaditeľa Asociácie PPP Michala Považana sa zhodli účastníci dvojpanelovej konferencie Fórum o doprave: Bratislava a regióny, ktorú začiatkom tohto týždňa zorganizoval internetový časopis... viac
8. 3. 2011

Kvalita novostavieb klesá – stavební inžinieri sa schádzajú

O význame kvality v novostavbách, ktorej sme sa napokon dotkli aj v poslednom rozhovore, sa dnes na Slovensku diskutuje čoraz viac. Príčina je prozaická: táto veličina sa po prechodnom – hoci skôr zdanlivom ako reálnom – raste v poslednej dekáde 20. storočia začala z našich súdobých stavebných diel opätovne vytrácať, čo sa osobitne dotklo výstavby určenej na bývanie. Kvalita sa jednoducho nielenže nedostáva do popredia záujmu developerov ako viditeľná, ničím... viac
3. 3. 2011

Nepriezvučnosť stavebných konštrukcií projektanti aj investori často podceňujú

Jedným z developermi často opomínaných, no užívateľmi čoraz viac reklamovaných faktorov kvality bývania sa dnes stávajú akustické parametre stavby. Ani platnosť a záväznosť príslušnej normy či vyhlášky nie je automaticky zárukou, že ju projektant v spolupráci so zadávateľom diela bude rešpektovať. Konkrétnym výsledkom tohto prístupu je potom zhoršená vzduchová nepriezvučnosť, a to vo vzťahu k vonkajšiemu i vnútornému prostrediu stavby. Jedným slovom – výrazné zníženie kvality bývania, ktoré... viac
1. 3. 2011

Železničné koridory záchranou pre kolabujúcu dopravu v Bratislave

Projekt TEN-T je jediným komplexným a dlhodobým riešením bratislavskej MHD. Jeho prípadné zastavenie by znamenalo koniec snáh o vybudovanie nosného dopravného systému. Týmto tvrdením reagoval včera na tlačovej besede generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Dopravoprojekt Gabriel Koczkáš na údajný zámer Hlavného mesta SR presunúť z Operačného programu Doprava 250 miliónov eur, pôvodne určených na prepojenie železničných koridorov na území mesta, na výstavbu hybridnej koľajovej... viac
25. 2. 2011

Ján Krnáč (Henbury Development): Naším zámerom je prinavrátiť do Bratislavy promenádneho ducha

Rozbúrené vášne sprevádzajúce roky trvajúcu kauzu búrania bratislavského PKO akosi zatienili samotný projekt River Park II, ktorého podstatou je tento síce kultový, dnes však už značne schátralý a morálne opotrebovaný kultúrno-spoločenský stánok nahradiť novým administratívno-rezidenčným komplexom postaveným v architektonickom jazyku 21. storočia. Momentálne sa zdá, akoby investor Henbury Development, ktorý na tejto myšlienke spolupracuje s developermi Cresco Group a J&T Real Estate, zvádzal pri jej... viac
22. 2. 2011

Priemysel & sklady: stagnácia výstavby vs. konjunktúra nájmov

Ak sme nedávno poukázali na rozdielne očakávania realitno-poradenských spoločností, pokiaľ ide o perspektívu oživenia trhu s nehnuteľnosťami v roku 2011 (realizmus PricewaterhouseCoopers a Urban Land Institute verzus optimizmus CB Richard Ellis), tentoraz môžeme podobný jav skonštatovať na príklade dvoch partnerských firiem v rámci toho istého zoskupenia – Bratislava Research Forum (BRF). Pri konfrontácii pohľadov na vývoj priemyselno-logistického segmentu v uplynulom roku 2010, a to zo zorného uhla Ermanna... viac
17. 2. 2011

Doprava – alfa a omega ďalšieho rozvoja všetkých rezortov

Málokto je ochotný nahlas pripustiť, ako bezprostredne sa rozuzlenie hospodárskej, finančnej či realitnej krízy odvíja od rezortu, ktorý je systémovo nadradený všetkým rezortom vrátane ich čiastkových odvetví. Hustota a kvalita dopravnej infraštruktúry priamo ovplyvňuje úspešné fungovanie tak jednotlivcov, podnikateľských subjektov, mesta i celého regiónu, ako aj na ňu naviazané investičné projekty, architektonický a urbanistický aspekt sídiel. Na máloktorom príklade možno tak názorne a lapidárne demonštrovať... viac
15. 2. 2011

Umenie predávať nespočíva iba v schopnosti ušiť „dobrú cenu“

Nepredané byty v novostavbách už dávno prestali vyrábať dobrý imidž predkrízovým projektom, ktorých rozsah a charakter hráči vtedajšieho rezidenčného developmentu neodhadli správne. Dnes majú jasno aspoň v tom, že kedysi vysoko nadsadené latky obchodných marží, ktoré boli veľmi často spojené s vidinou rýchleho jednorazového zbohatnutia na úkor pedantnosti a kvality, nemajú v pokrízovom spôsobe uvažovania miesta. Otázne je len, do akej miery sú ochotní pripustiť si... viac
11. 2. 2011

Investičný potenciál slovenského maloobchodu neochabuje

Realitných prieskumov, štúdií či hodnotiacich správ ustavične pribúda. Keďže popri spoločných prvkoch uplatňovanej metodológie sa pre súčasnosť stáva príznačné trieštenie zorných uhlov, a v dôsledku toho aj prognostických odhadov, odberateľ týchto produktov si veru má z čoho vyberať. Tak napríklad, ako konštatuje jedna z dnešných aktualít, viac ako 600 európskych odborníkov si podľa štúdie Emerging Trends in Real Estate 2011 spoločností PricewaterhouseCoopers (PwC) a Urban Land Institute myslí,... viac
8. 2. 2011

Cestovný ruch napomáha všestrannému rozvoju regiónu

Na tomto závere sa zhodli účastníci minulotýždňovej regionálnej konferencie Investičný potenciál Ružomberka a liptovskej oblasti, ktoré v hoteli Kultúra zorganizoval internetový časopis Stavebné fórum.sk. V turistickom rezorte spolupracujú medzi sebou tri mestá: Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok. Zastupujú jedinečný región na severe Slovenska, charakteristický rozmanitosťou prírody, kontrastom vysokých štítov, zelených lúk a pasienkov, čo vytvorilo predpoklady pre najväčšie prírodné ihrisko na Slovensku. viac
3. 2. 2011

Východiskom komplexná a prísne riadená stratégia predaja

Neprehliadnuteľným faktorom posledného obdobia bolo, že sa spomalili predaje v prospech prenájmov, kde prevládla tendencia mierneho vzostupu. Ani tu však počet dokonaných transakcií nestúpol tak prudko, že by sa dalo hovoriť o 180-stupňovom obrate. Európsky realitný barometer, do ktorého prispelo aj Slovensko, nehľadiac na to naznačuje opatrný optimizmus. Ako sme už v predchádzajúcom článku avizovali, aktuálnu sondu do jednotlivých segmentov ponúkli na diskusnom... viac
1. 2. 2011

Smerovanie k investíciám s vyššou pridanou hodnotou

Prvé tohtoročné diskusné stretnutie, ktoré pod názvom Nekompromisný pohľad na realitný trh zorganizoval minulý týždeň v Apollo Hoteli Bratislava internetový časopis Stavebné fórum.sk, dramaturgicky predurčili štyri tematické vrstvy: vývoj a tendencie segmentov realitného trhu, perspektíva stavebných firiem v roku 2011, development na Slovensku a aktuálna pozícia krajiny v tabuľkách zahraničných investorov. Keďže ani začiatok nového roka nepriniesol očakávané vyjasnenie, pokiaľ ide o ďalší vývoj daného odvetvia... viac
28. 1. 2011

Zdeněk Havelka, CPI Group: nejsme ani blázni, ani géniové

CPI Group loni na českém realitním trhu, který ve všech ohledech strádá nedostatečnou poptávkou včetně té investiční, nakoupila nemovitosti za deset miliard korun a letos plánuje akvizice ještě větší. Její generální ředitel Zdeněk Havelka investiční expanzi vysvětluje tím, že akvizice dnes v CPI považují za lepší alternativu nového developmentu. viac
27. 1. 2011

Cesty I. triedy sú niekde a niekedy dôležitejšie ako diaľnice

Zmena vládnej garnitúry na Slovensku po vlaňajších parlamentných voľbách priniesla diskusiu o potrebe zmeny v prístupe k financovaniu budovania diaľnic a rýchlostných ciest. Oveľa menej sa pritom spomínali cesty nižších kategórií, vrátane ciest I.triedy. O ich rozvoj, stav a údržbu sa stará Slovenská správa ciest (SSC), pričom ich sieť na východe republiky „má pod palcom“ Investičná výstavba a správa ciest SSC v Košiciach. Niekoľko otázok sme adresovali riaditeľovi košickej... viac
25. 1. 2011

Verejné obstarávanie po novom

Od začiatku januára funguje Centrálny register zmlúv, kde budú uverejnené zmluvy uzatvorené úradom vlády, ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami (príspevkové, rozpočtové organizácie a podobne). Na centrálnom registri budú postupne pribúdať zmluvy, vrátane dodatkov a príloh k nim. Podľa zákona z 9. decembra 2010, na základe ktorého register vznikol, je zverejnenie uzavretých kontraktov podmienkou ich účinnosti. viac
20. 1. 2011

Retail: developerské souchotiny na pokračování

Pro obchodníky byly Vánoce lepší než ty předchozí, „retailový“ development však u nás loni doslova splakal nad výdělkem. A výhledy jsou ještě horší: loni v Česku přibylo jen 76 000 metrů čtverečních v obchodních centrech a 53 000 v parcích, ovšem v roce právě nadcházejícím to podle kvalifikovaných odhadů nebude ani třetina této plochy. viac
18. 1. 2011

Nákupné centrá a ich ponuka

Asi 45 percent Slovákov navštevuje nákupné centrum aspoň raz do týždňa. Ľudia ich najčastejšie navštevujú s rodinnými príslušníkmi a vyhľadávajú svoje obľúbené značky, avšak nákupné centrá sú čoraz častejšie cieľom zábavy, oddychu a služieb, čo celkovo predlžuje čas, ktorý v shopping malloch rodiny a jednotlivci strávia. viac
13. 1. 2011

Trh s nehnuteľnosťami na bývanie na východnom Slovensku

Na začiatku roka 2010 existovali viaceré otázniky nad perspektívou realitného trhu. Súviseli najmä s vývojom a dopadmi hospodárskej a finančnej krízy. V sektore realít na bývanie odborníci už v úvode roka konštatovali najvyššie ceny bytov v Bratislave a na západe Slovenska. Ich výška sa znižovala od hlavného mesta a západu Slovenska smerom na východ. Zároveň konštatovali, že ceny bytov a ostatných nehnuteľností určených na bývanie odzrkadľovali výkonnosť slovenskej ekonomiky úzko... viac
11. 1. 2011

Udržitelná výstavba: zdvojený útok na jednu bránu

„Nelíbí se mi rekuperace. A hypotéky už vůbec ne!“ – i takový, takřka kacířský výrok zazněl na nedávném semináři společnosti Envi A. Akce s názvem „Zelené, šetrné, úsporné, pasívní, bio … domy“ mimo jiné frapantně ilustrovala, že ekologii a udržitelnost v oblasti bydlení a jeho výstavby u nás (a jistě i jinde) propagují jak nadšenci a aktivisté, tak oficiální instituce. Na totožný cíl ovšem často míří různými cestami a odlišnými argumenty. viac
6. 1. 2011

Český architekt v Americe (1)

Architekt Vladimír Soudek sice jako stavební inženýr promoval na pražské ČVUT, ale osud ho v roce 1985 zavál až do Spojených států amerických. „Před emigrací jsem samozřejmě hledal informace o podmínkách práce architekta v USA, ale zjistil jsem jen velmi málo a i to málo se později ukázalo jako velmi nepřesné a většinou mylné,“ popisuje dnes své začátky ve Spojených státech V. Soudek. Také proto se rozhodl... viac
4. 1. 2011

Realitní investice na „východě“ Evropy mírně rostou

Investice do nemovitostí ve střední a východní Evropě (CEE) dosáhly letos ve třetím čtvrtletí hodnoty 1,35 mld. eur, což je o 34 % méně než v čtvrtletí předchozím. Pokles je pro trh značným zklamáním, což platí hlavně pro srovnání s obzvláště silným druhým čtvrtletím, kdy realitní investice dosáhly hodnoty 2,04 mld. eur – to bylo maximum za posledních šest čtvrtletí. Zároveň však objem investic ve druhém čtvrtletí překonal... viac